Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Oferty pracy 19 Brygada Zmechanizowana

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT
Zawód: specjalista ds. hr   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- prowadzenie , opracowywanie i wykonywanie rozkazu dziennego
- przygotowywanie arkuszy opinii służbowych dla żołnierzy zawodowych
- prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej żołnierzy zawodowych
- bieżące aktualizowanie kart wyróżnień żołnierzy zawodowych
- prowadzenie rejestru żołnierzy , którym czasowo powierzono obowiązki
- znajomość i przestrzeganie postanowień dokumentów normatywnych regulujących funkcjonowanie jednostki
- opracowywanie pism i dokumentów zgodnie z ,,Instrukcją o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej"
Wymagania
Zawody:
Pracownik do spraw osobowych
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
umiejętności interpersonalne: komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, dokładność, dążenie do rozwoju, praca w zespole
umiejętność dobrej organizacji pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ARCHIWISTA ŚRODKÓW KRYPTOGRAFICZNYCH
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- zapoznawanie się ze sprawami kryptograficznymi jednostki organizacyjnej obsługiwanej przez kancelarię;
- przyjmowanie korespondencji do wysłania;
- rejestrowanie materiałów kryptograficznych w urządzeniach ewidencyjnych;
- przygotowanie korespondencji do wysłania, oraz wysyłanie i przyjmowanie przesyłek;
- ewidencjonowanie oraz aktualizacja ewidencji otrzymanych materiałów kryptograficznych;
- prowadzenie kontroli posiadanychmateriałów kryptograficznych.
Wymagania
Zawody:
Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
KOMUNIKATYWNOŚĆ
Umiejętność pracy w zespole
Dokładność
Inne wymagania:
wykształcenie średnie (minimum 1 rok doświadczenia zawodowego)
Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Ściśle Tajne;
Preferowane uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa kryptograficznego.
umiejętności interpersonalne: odporoność na stres, odpowiedzialność, systematyczność
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT
Zawód: specjalista ds. hr   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
-bieżąca znajomość przepisów Kodeksu Pracy
-sporządzanie rozkazu dziennego orasz prowadzenie nadzoru nad przygotowywaniem punktów do rozkazu dziennego
-prowadzenie i bieżąca aktualizacja systemu informatycznego
-realizacja przedsięwzięć związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi z medycyny pracy
-prowadzenie rejestru żołnierzy kierowanych na badania, oraz przygotowywanie skierowań
prowadzenie ewidencji czasu służby, oraz udzielania czasu wolnego za służby
-prowadzenie ewidencji urlopów żołnierzy oraz opracowywanie planu urlopów za dany rok kalendarzowy
-opracowywanie pism i dokumentów zgodnie z ,,Instrukcją o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej"
Wymagania
Zawody:
Pracownik do spraw osobowych
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
umiejętności interpersonalne: komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, dokładność, dążenie do rozwoju, praca w zespole
umiejętność dobrej organizacji pracy
przy wykształceniu wyższym niewymagane doświadczenie zawodowe
przy wykształceniu średnim minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY REFERENT
Zawód: pracownik umysłowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Lublin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie materiałów niejawnych międzynarodowych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potzreby wewnętrzne jednostki;
udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych międzynarodowych wyłacznie osobie, która posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz która została przeszkolona;
- rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów;
- współuczestniczenie w przygotowanie materiałów niejawnych międzynarodowych do brakowania;
- wysyłanie dokumentów wytworzonych w komórkach organizacyjnych do adresatów;
Wymagania
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe (niewymagane doświadczenie zawodowe); średnie (minimum 3 lata doświadczenia zawodowego)
Wymagane poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli Tajne.
Preferowana znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz międzynarodowych.
Komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, praca w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

Aleja Niepodległości 218
00-911 Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
gmina Śródmieście

Dodatkowe informacje

NIP: 5252095497
REGON: 01487280600000

Pracodawcy z miasta Lublin