Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY

Wymiar sprawiedliwości

Oferty pracy Sąd Okręgowy w Łomży

STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W ŁOMŻY (DOCELOWO INSPEKTOR).

Zawód: pracownik biurowy Rodzaj: umowa o pracę
Sąd Okręgowy w Łomży
1. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem pism w Oddziale ...
od 2800 zł
UoP brutto/mies.
Łomża
17-11-2020
od 2800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

KURATOR ZAWODOWY
Zawód: urzędnik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Grajewo
Szczegóły
Zakres obowiązków
wykonywanie zadań kuratorów sądowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wymagania
Zawody:
Kurator sądowy
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych, prawnych lub inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych , socjologicznych lub prawnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KURATOR ZAWODOWY LUB APLIKANT KURATORSKI
Zawód: urzędnik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Łomża
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zadania kuratorów sądowych określają poniżej wymienione przepisy:
1. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2003 r .w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
*Uprawnienia kuratora zawodowego związane z wykonywaniem obowiązków służbowych: Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:
1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.
*Miejsce wykonywania pracy: Sąd Rejonowy w Łomży.
/ogłoszenie o konkursie nr A-1116-14/20 znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Łomży www.lomza.so.gov.pl/
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: mgr nauki pedagogiczno-psycholog.,socjologiczne,administr.lub prawne
Inne wymagania:
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE: wykształcenie: ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych; doświadczenie zawodowe
*Kandydaci na stanowisko kuratora zawodowego winni spełniać wymogi określone w art. 5 ust.1 pkt 1- 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 167).
*Kandydaci na aplikację kuratorską powinni spełniać wymogi określone w art. 5 ust.1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r . o kuratorach sądowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.167).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Łomża
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z remontami i zadaniami związanymi
z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łomży.
2.Organizowanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie.
3.Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków będących w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Łomży oraz książek rewizyjnych urządzeń technicznych.
4.Nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.
5.Kompletowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów
i inwestycji.
6.Sporządzanie projektów i planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów.
7.Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich.
8.Sporządzanie wniosków do właściwych urzędów o wydanie decyzji w związku z zamiarem prowadzenia robót budowlanych.
9.Weryfikacja faktur i protokołów odbioru robót budowlanych.
10.Prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Łomży, Sądzie Rejonowym w Grajewie, Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, Sądzie Rejonowym w Zambrowie,
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a)przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b)przygotowywanie wzorów umów i innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowań,
c)prowadzenie dokumentacji postępowań i korespondencji do czasu składania ofert,
d)udział w pracach komisji przetargowej w charakterze członka.

*(oznaczenie konkursu: A-1116-12/20)
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: budownictwo, architektura lub pokrewne
Inne wymagania:
WYMAGANIA: ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach technicznych związanych z budownictwem, architekturą lub pokrewne; znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i przestrzennego, prawa zamówień publicznych, norm i przepisów bhp i finansów publicznych; znajomość zasad przedmiarowania robót budowlanych i umiejętność sporządzania kosztorysów; znajomość zasad przygotowania i rozliczania robót remontowo-budowlanych i inwestycji; dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, umiejętność obsługi programów kosztorysowych; *wymagania dodatkowe: posiadanie doświadczenia zawodowego w budownictwie (projektowanie, kosztorysowanie, prowadzenie inwestycji lub nadzoru), uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego (dodatkowe).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Łomża
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z remontami i zadaniami związanymi
z procesem inwestycyjnym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Łomży.
2.Organizowanie i nadzorowanie przeglądów obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Zambrowie.
3.Prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budynków będących w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Łomży oraz książek rewizyjnych urządzeń technicznych.
4.Nadzór nad utrzymaniem obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym.
5.Kompletowanie materiałów i sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów
i inwestycji.
6.Sporządzanie projektów i planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów.
7.Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich.
8.Sporządzanie wniosków do właściwych urzędów o wydanie decyzji w związku z zamiarem prowadzenia robót budowlanych.
9.Weryfikacja faktur i protokołów odbioru robót budowlanych.
10.Prowadzenie i przygotowywanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Łomży, Sądzie Rejonowym w Grajewie, Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, Sądzie Rejonowym w Zambrowie,
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
a)przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b)przygotowywanie wzorów umów i innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowań,
c)prowadzenie dokumentacji postępowań i korespondencji do czasu składania ofert,
d)udział w pracach komisji przetargowej w charakterze członka.

*(oznaczenie konkursu: A-1116-12/20)
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne, kierunek: budownictwo, architektura lub pokrewne
Inne wymagania:
WYMAGANIA: ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o kierunkach technicznych związanych z budownictwem, architekturą lub pokrewne; znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego i przestrzennego, prawa zamówień publicznych, norm i przepisów bhp i finansów publicznych; znajomość zasad przedmiarowania robót budowlanych i umiejętność sporządzania kosztorysów; znajomość zasad przygotowania i rozliczania robót remontowo-budowlanych i inwestycji; dobra znajomość obsługi komputera i praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office, umiejętność obsługi programów kosztorysowych; *wymagania dodatkowe: posiadanie doświadczenia zawodowego w budownictwie (projektowanie, kosztorysowanie, prowadzenie inwestycji lub nadzoru), uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego (dodatkowe).
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Dworna 16
18-400 Łomża
województwo podlaskie
powiat Łomża
gmina Łomża

Dodatkowe informacje

NIP: 7181022114
REGON: 00057063100000

Pracodawcy z miasta Łomża