Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Business Support Solution S.A.

Business Support Solution SA (BSS SA) powstała w 2008 roku, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku usługami outsourcingowymi.

Oferty pracy Business Support Solution S.A.

Business Support Solution S.A.

Starszy specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń z budżetem

Business Support Solution S.A.
Business Support Solution S.A.
Inny umowa o pracę
Twoje codzienne zadania:Weryfikacja poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowymSporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych dla celów statutowych ...
Łódź
23-09-2021
Business Support Solution S.A.

Księgowa/Księgowy

Business Support Solution S.A.
Business Support Solution S.A.
Inny umowa o pracę
Twoje codzienne zadania:wystawianie oraz księgowanie faktur sprzedaży, not odsetkowychweryfikowanie oraz księgowanie faktur zakupu oraz wyciągów bankowychrealizacja bieżących płatnościksięgowanie kompensat i ...
Łódź
10-09-2021

Archiwalne ogłoszenia

Asystent działu rachunkowości
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Jeśli chcesz zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać swoją wiedzę
Jeśli lubisz pracę z ludźmi i chcesz rozwijać się w Dziale Księgowości
Dołącz do naszego Zespołu
Z Twojego niewielkiego doświadczenia zrobimy atut
Najważniejsza jest dla nas Twoja chęć do pracy i ukierunkowanie na rozwój w tej dziedzinie.

Twoje codzienne zadania:

 • Ewidencjonowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych w przypisanym obszarze
 • Weryfikowanie zapisów księgowych i uzgadnianie sald
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwizacji
 • Udzielanie odpowiedzi klientowi w zakresie obsługiwanego procesu
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum średniego wykształcenia , mile widziane osoby w trakcie studiów kierunkowych
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego
 • Dokładności, skrupulatności, zaangażowania w powierzone zadania
 • Gotowości do nauki
Samodzielny Księgowy
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • Znajomości prawa podatkowego i bilansowego
 • Ewidencjonowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych  
 • Weryfikowanie poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowym 
 • Sprawdzanie poprawności przysyłanych przez Spółkę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym 
 • Współpraca ze wskazanymi przez Zarząd pracownikami Spółki w zakresie obsługi finansowo -księgowej, w tym wyjaśnianie nieprawidłowości dotyczących przesyłanej dokumentacji 
 • Wsparcie obsługi audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz kontroli podatkowych 
 • Rozliczenie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi  
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wyższego wykształcenia, lub ukończonego szkolenia w zakresie prowadzenia ksiąg, rachunkowości lub finansów 
 • 2-3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku 
 • Znajomości prawa podatkowego i bilansowego 
 • Znajomości pakietu MS Office, szczególnie programu Excel 
Księgowa/Księgowy
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • wystawianie oraz księgowanie faktur sprzedaży, not odsetkowych
 • weryfikowanie oraz księgowanie faktur zakupu oraz wyciągów bankowych
 • realizacja bieżących płatności
 • księgowanie kompensat i list płac
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami oraz stanu ich obrotów i sald
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • minimum średniego wykształcenia
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
 • umiejętności wyjścia poza wyliczenia i zestawienia
Specjalista ds. Kadr i Płac
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • przygotowywanie dokumentacji kadrowej pracowników w szczególności: dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, umowy cywilno-prawne
 • sporządzanie deklaracji do instytucji zewnętrznych: ZUS, US, PFRON w celu zapewnienia prawidłowego procesu kadrowo-płacowego
 • przygotowywanie raportów i danych kadrowo-płacowych
 • realizowanie procesów płacowych tj. naliczanie wynagrodzeń, świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, rozliczanie umów cywilno-prawnych
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • minimum średniego wykształcenia
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • specjalistycznej wiedzy z zakresu kadr i płac w tym Kodeksu pracy
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B1 (mile widziane)
 • obsługi pakietu MS Office na poziomie podstawowym
Młodszy Specjalista ds. IT
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • Rejestrowanie i obsługiwanie bieżących zgłoszeń i zapytań Klienta w systemie ITSM (w tym obsługiwanie Infolinii), instalowanie i konfigurowanie oprogramowania na stacjach roboczych oraz administrowanie kontami użytkowników
 • Samodzielne realizowanie zgłoszeń oraz rozdzielanie napływających zadań do innych pracowników IT
 • Wspomaganie użytkowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów informatycznych (w tym systemów biznesowych) oraz zarządzanie sprzętem IT firmy i sprawowanie opieki nad systemami informatycznymi
 • Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemów informatycznych, przygotowywanie instrukcji
 • Zgłaszanie problemów do dostawców, monitorowanie terminowości zlecanych zadań, wyjaśnianie nieścisłości oraz zakupy informatyczne i prowadzenie ewidencji sprzętu
Wymagania
 • Oczekujemy od Ciebie:
 • Znajomości języka SQL pozwalającej na budowanie podstawowych zapytań
 • Znajomości podstawowych narzędzi O365 na poziomie użytkownika
 • Wiedzy z zakresu procesów ITIL, Active Directory, zagadnień sieciowych i sprzętowych
 • Nastawienia na współpracę oraz pomoc użytkownikom
 • Umiejętności analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, komunikatywności oraz samodzielności
Asystent ds.Kadr i Płac
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • Wspieranie procesów kadrowych w zakresie wystawiania umów o pracę i skierowań na badania lekarskie
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w programie kadrowo-płacowym
 • Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu akt osobowych pracowników
 • Pomoc przy rozliczaniu czasu pracy
 • Wystawianie umów cywilno-prawnych
 • Wspieranie procesów płacowych
 • Obsługiwanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Wykonywanie innych zadań wspierających Twój rozwój
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wykształcenia min. średniego ukierunkowanego na nauki ścisłe, ekonomiczne
 • Znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Chęci dalszego rozwoju w dziedzinie kadr i płac
 • Staży, praktyk w obszarze kadrowo-płacowym - będą Twoim atutem
Młodszy specjalista ds. automatyzacji procesów
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • Budowanie rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe

 • Zapewnienie bieżącego wsparcia operacyjnego, w tym utrzymywanie aktualnie istniejących rozwiązań typu RPA, usuwanie usterek, itp.

 • Opracowywanie, projektowanie i przygotowanie dokumentacji funkcjonalnej oraz technicznej dla projektów automatyzacyjnych

 • Łączenie potrzeb biznesowych z obecnie wykorzystywaną technologią wewnątrz organizacji w celu optymalizacji

Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • Doskonałych zdolności analitycznych oraz logicznego myślenia

 • Bardzo dobrej znajomość VBA oraz Excela

 • Doświadczenia w realizowaniu projektów optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych

 • Umiejętności pracy w zespole, chęci uczenia się, otwartości na zmiany oraz umiejętności szybkiego dostosowania się do nowych technologii i rozwiązań

 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • Mile widziana znajomość jednej z dostępnych na rynku technologii RPA (UiPath, BluePrism, Automation Anywhere) lub innych języków programowania oraz składni SQL

Samodzielny Księgowy
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • Znajomości prawa podatkowego i bilansowego
 • Ewidencjonowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych  
 • Weryfikowanie poprawności ujęcia zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowym 
 • Sprawdzanie poprawności przysyłanych przez Spółkę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym 
 • Współpraca ze wskazanymi przez Zarząd pracownikami Spółki w zakresie obsługi finansowo -księgowej, w tym wyjaśnianie nieprawidłowości dotyczących przesyłanej dokumentacji 
 • Wsparcie obsługi audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz kontroli podatkowych 
 • Rozliczenie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi  
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • Wyższego wykształcenia, lub ukończonego szkolenia w zakresie prowadzenia ksiąg, rachunkowości lub finansów 
 • 2-3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku 
 • Znajomości prawa podatkowego i bilansowego 
 • Znajomości pakietu MS Office, szczególnie programu Excel 
Asystent działu rachunkowości
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Jeśli chcesz zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać swoją wiedzę
Jeśli lubisz pracę z ludźmi i chcesz rozwijać się w Dziale Księgowości
Dołącz do naszego Zespołu
Z Twojego niewielkiego doświadczenia zrobimy atut
Najważniejsza jest dla nas Twoja chęć do pracy i ukierunkowanie na rozwój w tej dziedzinie.

Twoje codzienne zadania:

 • Ewidencjonowanie i księgowanie zdarzeń gospodarczych w przypisanym obszarze
 • Weryfikowanie zapisów księgowych i uzgadnianie sald
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych do archiwizacji
 • Udzielanie odpowiedzi klientowi w zakresie obsługiwanego procesu
Wymagania
Księgowa/Księgowy
Inny   |  umowa o pracę
Łódź
Szczegóły
Zakres obowiązków

Twoje codzienne zadania:

 • wystawianie oraz księgowanie faktur sprzedaży, not odsetkowych
 • weryfikowanie oraz księgowanie faktur zakupu oraz wyciągów bankowych
 • realizacja bieżących płatności
 • księgowanie kompensat i list płac
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami oraz stanu ich obrotów i sald
Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • minimum średniego wykształcenia
 • minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
 • umiejętności wyjścia poza wyliczenia i zestawienia
Business Support Solution S.A.
90-001 Łódź
Pojezierska 90A

Pracodawcy z miasta Łódź