Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

JW

Oferty pracy KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI

Zawód: służby mundurowe Rodzaj: umowa o pracę
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
-wynikacjący z zadań policji
od 4300 zł
UoP brutto/mies.
Krosno Odrzańskie
02-03-2021
od 4300 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: umowa o pracę
Krosno Odrzańskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
-wynikacjący z zadań policji
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
kandydat powinien posiadać:
- co najmniej średnie wykształcenie,
- polskie obywatelstwo,
- nieposzlakowaną opinię,
-być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-korzystać z pełni praw publicznych,
-zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
-dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
-osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: umowa o pracę
Krosno Odrzańskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- służba patrolowa
- prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego (zabezpieczenie mienia)
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać polskie obywatelstwo,
posiadać nieposzlakowaną opinię,
być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POLICJANT SŁUŻBY PREWENCJI
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: umowa o pracę
Krosno Odrzańskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
-wynikacjący z zadań policji
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
kandydat powinien posiadać:
- co najmniej średnie wykształcenie,
- polskie obywatelstwo,
- nieposzlakowaną opinię,
-być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-korzystać z pełni praw publicznych,
-zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
-dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
-osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
66-600 Krosno Odrzańskie
H. SIENKIEWICZA 22

Pracodawcy z miasta Krosno Odrzańskie