Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PIOTR MISIEWICZ LIVING SOUND

Oferty pracy LINCOLN Szkoła Języków Obcych

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Sandomierska 3
30-301 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Adres do doręczeń

os. Parkowe Wzgórze 60
32-031 Mogilany
województwo małopolskie
powiat krakowski
gmina Mogilany

Dodatkowe informacje

NIP: 6792687440
REGON: 356543259

Profil działalności:

 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 02-07-2002
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków