Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Beata Sobarnia ELIXIR

Oferty pracy Beata Sobarnia Elixir

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Graniczna 235
32-087 Wola Zachariaszowska
województwo małopolskie
powiat krakowski
gmina Zielonki

Adres do doręczeń

ul. Graniczna 235
32-087 Wola Zachariaszowska
województwo małopolskie
powiat krakowski
gmina Zielonki

Dodatkowe informacje

NIP: 6781092677
REGON: 123090440

Profil działalności:

 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna
 • 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-04-2015
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków