Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - GRZEGORZ WNĘK NOVIS

Oferty pracy GRZEGORZ WNĘK NOVIS

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Orszańska 43
30-698 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Adres do doręczeń

ul. Orszańska 43
30-698 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Rólki 12
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Kalwaria Zebrzydowska

Dodatkowe informacje

NIP: 6781716907
REGON: 356687389

Profil działalności:

 • 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-03-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków