Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Protetyka HALINA KOWALSKA,Kwiaciarnia,Kancelaria Prawno-medyczna Lege Artis, Lege Artis Finanse

   

Oferty pracy Lege-Artis. Kancelaria prawno - medyczna

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

Szkolna 22A
28-500 Kazimierza Wielka
województwo świętokrzyskie
powiat kazimierski
gmina Kazimierza Wielka

Adres do doręczeń

Szkolna 22A
28-500 Kazimierza Wielka
województwo świętokrzyskie
powiat kazimierski
gmina Kazimierza Wielka

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Szlak 8
31-161 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Śródmieście
Garbarska 4
28-440 Działoszyce
województwo świętokrzyskie
powiat pińczowski
gmina Działoszyce

Dodatkowe informacje

NIP: 6621006539
REGON: 290609940

Profil działalności:

 • 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.91.Z - Leasing finansowy
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.10.Z - Działalność prawnicza
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
 • 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-09-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków