Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - KRZYSZTOF OETTINGEN SINOMA

SINOMA

Zajmujemy się recyklingiem odpadów, w tym recyklingiem folii polietylenowej (LDPE). Obecnie inwestujemy w zwiększenie produkcji wysokiej jakości regranulatu LDPE z 250 do 500 ton miesięcznie i poszukujemy ludzi do jego efektywnej naszym klientom.

Oferty pracy SINOMA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Brzeska 2
31-998 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Nowa Huta

Adres do doręczeń

ul. Brzeska 2
31-998 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Nowa Huta

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Żyzna 11
42-202 Częstochowa
województwo śląskie
powiat Częstochowa
gmina Częstochowa
ul. Fabryczna 9
32-005 Niepołomice
województwo małopolskie
powiat wielicki
gmina Niepołomice
ul. Półłanki 78
30-740 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków
ul. Stanisława Przybyszewskiego 13/15
42-200 Częstochowa
województwo śląskie
powiat Częstochowa
gmina Częstochowa
ul. Partyzantów 19B
39-300 Mielec
województwo podkarpackie
powiat mielecki
gmina Mielec

Dodatkowe informacje

NIP: 6781002059
REGON: 350734001

Profil działalności:

 • 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Uprawnienia:

 • od 2007-12-12 do Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka)
 • od 2011-07-25 do 2021-07-25 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (wprowadzone przez Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wawrzeńczyce)
 • od 2012-02-07 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Mielec)
 • od 2012-05-04 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowa)
 • od 2012-05-08 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Proszowice)
 • od 2012-05-09 do Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na terenie Gminy Niepołomice (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice)
 • od 2012-05-10 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Gminy Wielka Wieś Szyce)
 • od 2012-05-11 do Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Teren Gminy i Miasta Dobczyce (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Dobczyce)
 • od 2012-05-14 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rodzaje odbieranych odpadów z terenu miasta Chełmży wg kodów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 25, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99, (wprowadzone przez Urząd Miasta Chełmża)
 • od 2012-05-14 do Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Teren Gminy Śniadowo (wprowadzone przez Urząd Gminy Śniadowo)
 • od 2012-05-14 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Teren Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (wprowadzone przez Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Wawrzeńczyce)
 • od 2012-05-15 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Gminy Liszki)
 • od 2012-05-16 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzona jest na terenie Miasta i Gminy Miechów (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Miechów)
 • od 2012-05-16 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości teren Gminy Skawina (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Skawina)
 • od 2012-05-17 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krzeszowice (wprowadzone przez Urząd Miejski w Krzeszowicach Krzeszowice)
 • od 2013-06-04 do 2023-04-30 Zezwolenie na zbieranie odpadów (wprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowa)
 • od 2013-06-13 do 2023-05-13 Zezwolenie na zbieranie odpadów (wprowadzone przez Starosta Skarżyski Skarżysko - Kamienna)
 • od 2013-06-25 do 2023-06-25 Zezwolenie na zbieranie odpadów Zezwolenie na zbieranie odpadów w Olkuszu przy ul. Partyzantów 5. (wprowadzone przez Starosta olkuski Olkusz)
 • od 2013-07-09 do 2023-06-30 Zezwolenie na zbieranie odpadów (wprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowa)
 • od 2013-07-11 do 2023-07-11 Zezwolenie na zbieranie odpadów (wprowadzone przez Starosta wielicki Wieliczka)
 • od 2013-07-11 do 2023-07-11 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (wprowadzone przez Starosta wielicki Wieliczka)
 • od 2014-10-03 do 2023-06-30 Zezwolenie na zbieranie odpadów zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów OŚR-IV.6233.53.2013 z dn. 09.07.2013 (dodanie nowych kodów) (wprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowa)
 • od 2016-07-19 do 2026-06-30 Zezwolenie na zbieranie odpadów (wprowadzone przez Urząd Miasta Częstochowa)
 • od 2016-08-26 do 2026-08-26 Zezwolenie na zbieranie odpadów Zezwolenie na zbieranie odpadów zakwalifikowanych jako inne niż niebezpieczne (wprowadzone przez Starosta wielicki Wieliczka)
 • od 2018-10-15 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Proszowice)
 • od 2020-03-02 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miejski w Krzeszowicach Krzeszowice)
 • od 2020-07-03 do Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wprowadzone przez Urząd Miasta Kraków)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 07-10-1994
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków