Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - KRZYSZTOF BUDZIAKOWSKI KB PROJEKT KANCELARIA OBSŁUGI INWESTYCJI

   

Oferty pracy KB Projekt

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

CYSTERSÓW 7B
31-553 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków

Adres do doręczeń

CYSTERSÓW 7B
31-553 KRAKÓW
województwo małopolskie
powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW

Dodatkowe informacje

NIP: 6780050725
REGON: 003903122

Profil działalności:

 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.11.Z - Wydawanie książek
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-11-1990
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków