Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - KRZYSZTOF SKUPIEŃ 3D-NANO

3D-nano od 2009r. prowadzi działalność badawczą, produkcyjną i handlową w obszarze zaawansowanych technologii. Firma posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe, które wdraża autorskie rozwiązania w produktach hi-tech. Ponadto, świadcząc usługi doradztwa naukowo-technicznego pomaga klientom zaimplementować nanomateriały w nowych innowacyjnych produktach. Firma 3D-nano jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Plasmachem na terenie Polski. Oferta handlowa obejmuje ponad 140 produktów z zakresu najnowocześniejszych nanomateriałów. Uzupełnieniem oferty nanomateriałów są produkty firmy Emfutur. Spektrum produktów firmy 3D-nano dopełniają komory rękawicowe GS-Glovebox Systemtechnik przeznaczone do prac w atmosferach ochronnych.

Oferty pracy 3D-nano

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

Lipowa 3
30-702 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Adres do doręczeń

Lipowa 3
30-702 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

os. Mistrzejowice 5
31-640 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Nowa Huta

Dodatkowe informacje

NIP: 6751165704
REGON: 121015143

Profil działalności:

 • 20.12.Z - Produkcja barwników i pigmentów
 • 20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.30.Z - Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.41.Z - Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 20.52.Z - Produkcja klejów
 • 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 24.41.Z - Produkcja metali szlachetnych
 • 24.42.B - Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43.Z - Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44.Z - Produkcja miedzi
 • 24.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-10-2009
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kraków