Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - TEATR IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE

Oferty pracy Teatr Słowackiego

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Montażysta
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kraków
Szczegóły

poszukuje kandydatów na stanowisko:


Montażysta

Zakres obowiązków
 • Obsługa urządzeń scenicznych
 • Sceniczne przygotowanie sal prób i  sceny
 • Obsługa sceniczna prób i spektakli teatralnych
Wymagania
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Dokładność i odpowiedzialność
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność – praca w trybie zmianowym
Główny Księgowy
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kraków
Szczegóły

Dyrekcja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

ogłasza nabór na stanowisko:

Głównego Księgowego

Miejsce w strukturze organizacyjnej: stanowisko bezpośrednio podległe Dyrektorowi Naczelnemu  i Artystycznemu

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Umowa: o pracę na czas określony (pierwsza umowa na okres próbny)

Zakres obowiązków
 • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Finansowo- Księgowego oraz współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym;
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Teatru;
 • sporządzanie analiz finansowych;
 • nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych Teatru i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Dyrektora;
 • sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarki finansowej Teatru;
 • kontrola prawidłowości sporządzania list płac oraz naliczania i terminowej wypłaty wynagrodzeń;  Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie stanu składników majątkowych i wyniku finansowego Teatru.

  Główny Księgowy odpowiada za kontrolę prawidłowości operacji finansowo-księgowych dokonywanych przez pracowników Teatru.

Wymagania
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu księgowości i finansów instytucji kultury bądź jednostce sektora finansów publicznych;
 • min. roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym wymagające organizacji pracy podległych pracowników, dostrzegania potrzeb i motywowania zespołu podległych pracowników;
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych,
  a w szczególności teatru;
 • doskonała znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz znajomości polskiej ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych;
 • rzetelność, sumienność, uczciwość, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • wysokie standardy etyczne;
 • odporność na stres;
 • inicjatywa w działaniu i rozwiązywaniu potencjalnych problemów;
 • zdolności organizacyjne i otwartość na zmiany;
 • umiejętność współpracy w zespole.  Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Comarch Optima;
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny;
  • życiorys (CV);
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Adres

Plac Świętego Ducha 1
31-023 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Śródmieście

Dodatkowe informacje

NIP: 6750007191
REGON: 000278818

Pracodawcy z miasta Kraków