Pracodawca - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "CHEMOBUDOWA - KRAKÓW" SPÓŁKA AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO CHEMOBUDOWA KRAKÓW S A to Spółka akcyjna. Firma posiada numer NIP 6750000378, numer REGON 351000614 i KRS 0000035770, a jej siedziba mieści się pod adresem: Ul. Klimeckiego 24 30-705 Kraków

Oferty pracy CHEMOBUDOWA KRAKÓW S A

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

Mistrz Budowy-Wrocław
Specjalista/Mistrz   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków

Obowiązki
• organizowanie stanowisk i koordynacja robót prowadzonych przez podległe brygady,
• nadzór nad przygotowaniem bieżących frontów robót,
• prowadzenie rozliczeń materiałów i usług obcych,
• prowadzenie gospodarki materiałowej i transportowo - sprzętowej na prowadzonym odcinku robót,

Wymagania

Wymagania
• udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku mistrza lub inżyniera budowy,
• wykształcenie minimum techniczne budowlane,
• znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole,
• uzyskanie zdolności do pracy na wysokość na podstawie naszego skierowania na badania lekarskie,

Specjalista ds. ofertowania i kosztorysowania- Oddział w Warszawie
Kosztorysant   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Obowiązki:
• analiza zapytań ofertowych, warunków i materiałów przetargowych oraz dokumentacji technicznej,
• koordynacja, opracowywanie i przygotowywanie danych niezbędnych do wykonania i złożenia oferty,
• gromadzenie danych dotyczących wskaźników techniczno - ekonomicznych robót budowlanych, dostawców oraz cen materiałów budowlanych,
• aktywny udział w opracowywaniu ofert przetargowych, w tym samodzielna wycena robót budowlanych do wybranych ofert,
• negocjowanie cen z podwykonawcami i dostawcami i kontraktacja robót,
• kontrola kosztów i budżetów realizacji projektów budowlanych.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe inżynierskie lub w trakcie studiów,
• praktyczna umiejętność szacowania kosztów produkcji budowlanej oraz analityczne myślenie,
• przedsiębiorcza postawa i kreatywność w działaniu,
• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie kosztorysowania, planowania i budżetowania wykonania inwestycji budowlanych,
• doświadczenie kosztorysowe oraz w budowaniu estymacji opłacalności inwestycji dotyczących budownictwa kubaturowego i robót wykończeniowych,
• wysoko rozwinięte umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Office oraz CAD,
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole.

Kierownik Budowy
Geodeta   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wymagania
 • umiejętność pracy w zespole
Inżynier Budowy- Wrocław
Inżynier   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków

Obowiązki
• rejestracja, znajomość i analiza dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy,
• znajomość zadań produkcyjnych budowy,
• wykonywanie operatywnych harmonogramów oraz planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych,
• prowadzenie ewidencji zleceń roboczych,
• przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
• Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy,
• opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku,
• udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych,
• dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych,
• sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy,
• przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców;
• obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej,
• obsługa komputera, znajomość programów: AutoCAD, programy kosztorysowe i kalkulacyjne,
• umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy,
• znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie,
• zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole,
• mile widziane prawo jazdy kat. B,

Cieśla szalunkowy/pracownik ogólnobudowlany
Budowlaniec   |  umowa o pracę
Wrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków

Zadania:
• budowa obiektów handlowo-mieszkaniowych na systemach szalunkowych,
•montaż i demontaż szalunków,

Wymagania

Wymagania:
• udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku cieśli szalunkowego,
• znajomość systemów szalunkowych,
• znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
• dyscyplina i umiejętność pracy w zespole,
• badania lekarskie na wysokość na podstawie naszego skierowania,

Inżynier budowy/kierownik robót
Inżynier   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Obowiązki:

 • sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy,
 • planowanie zadań produkcyjnych i środków niezbędnych do ich wykonania,
 • realizacja robót, gospodarka powierzonymi środkami produkcji, zabezpieczenie mienia budowy,
 • organizowanie, kierowanie i protokołowanie wykonania całości realizowanych robót,
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót,
 • nadzór na bezpieczeństwem i higieną robót,
 • bieżąca analiza wyników realizowanych robót,
 • udział w komisjach i naradach dotyczących nadzorowanych robót,
 • przestrzeganie terminowej realizacji zadań wynikających z zawartych umów
 • obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 • współpraca z Inspektorami nadzoru i Inwestorem
Wymagania

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
 • udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika robót lub inżyniera budowy,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie,
 • umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy,
 • obsługa komputera, znajomość programów: AutoCAD, programy kosztorysowe i kalkulacyjne,
 • zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B.
Inżynier Budowy- Warszawa
Inżynier   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków

Obowiązki


• rejestracja, znajomość i analiza dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy,
• znajomość zadań produkcyjnych budowy,
• wykonywanie operatywnych harmonogramów oraz planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych,
• prowadzenie ewidencji zleceń roboczych,
• przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
• Prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy,
• opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku,
• udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych,
• dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych,
• sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy,
• przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców;
• obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej;
• przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Wymagania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • udokumentowane dwuletnie doświadczenie na stanowisku Inżynier Budowy,
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunki architektoniczne, konstrukcyjne) i kontraktowej,
 • obsługa komputera, znajomość programów AutoCAD, programy kosztorysowe i kalkulacyjne,
 • umiejętność tworzenia planów zagospodarowania placu budowy i harmonogramów produkcji/realizacji budowy,
 • znajomość nowoczesnej techniki i technologii w budownictwie,
 • zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
KIEROWNIK BUDOWY
Geodeta   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wymagania
 • Prace wykończeniowe i remontowe
Mistrz Budowy- Warszawa
Geodeta   |  umowa o pracę
Warszawa
Szczegóły
Zakres obowiązków
Wymagania
 • Prace wykończeniowe i remontowe

Adres

ul. Stanisława Klimeckiego 24
30-705 Kraków
województwo małopolskie
powiat Kraków
gmina Kraków-Podgórze

Dodatkowe informacje

NIP: 6750000378
REGON: 351000614
KRS: 0000035770

Dyrektor generalny

Andrzej Wyszyński
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 16-08-2001
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Kraków