Twoje wsparcie w rekrutacji

Planuj Zdrowie Pracodawca
Oferty pracy Planuj Zdrowie

Planuj Zdrowie to portal profilaktyczny z dostępem do rzetelnych informacji dotyczących zapobiegania chorobom i wczesnemu wykrywaniu nowotworów. Portal powstał w oparciu o bieżące doświadczenia, które pokazują jak istotną rolę w życiu każdego z nas odgrywa profilaktyka zdrowotna, a w szczególności działania zapobiegające chorobom nowotworowym.

Naszym celem jest zmiana podejścia do profilaktyki zdrowotnej oraz budowanie świadomego społeczeństwa poprzez:

- zwiększenie zgłaszalności i regularności wykonywania badań profilaktycznych;

- szerzenie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej, czyli prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia - zapobiegania chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka;

- propagowanie wiedzy na temat profilaktyki wtórnej, czyli zapobiegania konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe);

- edukacja i wdrażanie nowych metod promocji programów profilaktycznych.

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Ta firma zamieszczała także ogłoszenia (archiwum):

Staż w Dziale Koordynacji i Komunikacji w Zespole Planuj Zdrowie – portal profilaktyczny.
stażysta
staż