Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Oferty pracy Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

ROBOTNIK GOSPODARCZY REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SEKCJI INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU TECHNIKI I
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- sprzątanie, zamiatanie chodników na terenie Ośrodka i bezpośrednio przyległych do obiektów Ośrodka,
- oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota, likwidowanie śliskości na chodnikach w okresie zimowym oraz pryzmowanie śniegu po opadach na terenie Ośrodka,
- usuwanie liści i suchych gałęzi z w/w chodników i ulic oraz na terenie Ośrodka,
- pielęgnowanie, przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów rosnących na terenie Ośrodka, wykonywanie nasadzeń, wycinanie drzew,
- koszenie trawników oraz usuwanie trawy i zbędnych gałęzi z drzew na terenie Ośrodka,
- oczyszczanie ogrodzeń z porastających je traw i innych roślin, oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych z liści i piasku,
- codzienny ranny obchód w/w terenu, celem usunięcia wszelkich nieczystości i sprawdzanie czystości w/w obszaru,
- sprzątanie pomieszczeń nieużytkowych typu: strychy, piwnice, budynki wyłączone z eksploatacji,
- codzienne opróżnianie popielnic i pojemników na śmieci,
- transport ręczny indywidualny i zespołowy sprzętu kwaterunkowego i materiałów budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
- pomoc przy pracach, które wykonywane są przez sprzątaczki na terenie Ośrodka, w tym: transport pościeli, środków czystości, przesuwanie mebli itp.,
- naprawa drobnego sprzętu gospodarczego
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie co najmniej zawodowe. Pożądane umiejętności związane ze stanowiskiem pracy: wysoka kultura osobista, dobry stan zdrowia, samodzielność, umiejętność wykonywania prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych zieleń, umiejętność konserwacji sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, narzędzi, wykonywanie podstawowych prac o charakterze porządkowym, gospodarczym, usuwanie usterek powstałych w trakcie użytkowania obiektów, umiejętności pracy pod presją czasu, terminowość i sumienność, chęć podwyższenia swoich kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu prac ogólnobudowlanych, umiejętność współpracy w zespole. Mile widziane: uprawnienia pilarza, prawo jazdy kat. B. Mile widziani emeryci, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR REFERATU GOSPODARKI MATERIAŁOWO- FINANSOWEJ SEKCJI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I INTERNETOWEJ
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku za pomocą dedykowanego programu komputerowego,
- prowadzenie za pomocą dedykowanego programu komputerowego prowiantowania konsumentów w tym sporządzanie jadłospisów dekadowych i asygnat kuchennych, wykonywanie pism i dokumentów ( WORD, EXCEl), ewidencjonowanie dokumentów, rozliczanie pobranych dokumentów, doraźnie przygotowywanie stołów konferencyjnych
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie minimum średnie, staż pracy 4 lata, obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, mile widziani emeryci, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA SEKCJI KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- sporządzanie polecenia księgowania, dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją wydatków i dochodów budżetowych;
- bieżące i zgodne z dekretacją księgowanie dokumentów budżetowych w programie komputerowym Ft FK;
- sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: sprawozdań okresowych z dochodów i wydatków: miesięczne (w tym informacji o wykorzystaniu środków celowych), półroczne, roczne; bilansu rocznego
z działalności budżetowej wg nakazanego terminu; sprawozdań towarzyszących bilansowi rocznemu
(z wyjątkiem sprawozdania o stanie i ruchu podstawowych środków trwałych o stanie zapasów magazynowych) wg nakazanego terminu;
- udział w sporządzaniu planów dochodów i wydatków budżetowych oraz korekt tych planów;
- udział w opracowywaniu analizy gospodarki i wyników działalności budżetowej;
- w nakazanym przepisami terminie przekazywanie sum podlegających odprowadzeniu na dochody budżetowe;
- uzgadnianie planu wydatków oraz faktycznych wydatków z poszczególnymi wewnętrznymi komórkami zaopatrującymi Ośrodka;
- codzienna kontrola wyciągów bankowych;
- podczas nieobecności kierownika Sekcji Księgowości i Rozliczeń zastępowanie go w pełnym zakresie;
- realizacja czynności uporządkowania akt powstałych w Sekcji przed przekazaniem do właściwego archiwum
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie minimum średnie zalecane finanse, rachunkowość, staż pracy minimum: 3 lata w księgowości jednostek sektora finansów publicznych (wykształcenie średnie) lub 1 rok w księgowości jednostek sektora finansów publicznych (wykształcenie wyższe), doświadczenie w dekretowaniu i księgowaniu na kontach syntetycznych i analitycznych, sporządzeniu sprawozdań budżetowych i finansowych, itp., znajomość zagadnień i pojęć z zakresu rachunkowości i księgowości jednostek sektora finansów publicznych, znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole, przerwa od ostatniego zatrudnienia w księgowości jednostek sektora finansów publicznych do 12 miesięcy, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ROBOTNIK BUDOWLANY REFERATU BUDOWNICTWA SEKCJI INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
murowanie ścian, tynkowanie, spoinowanie, wykonywanie gładzi gipsowych, przygotowywania zaprawy, remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywanie ścianek działowych typu lekkiego, obsadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonywanie podstawowych prac ślusarsko stolarskich, wykonywanie podstawowych prac hydraulicznych, wykonywanie prac malarskich.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie co najmniej zawodowe, uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 metrów, prawo jazdy kat. B, umiejętności pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, terminowość i sumienność, umiejętność współpracy w zespole, chęć podwyższenia swoich kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu prac ogólnobudowlanych, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KUCHARZ REFERATU ŻYWIENIA SEKCJI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I INTERNATOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZ
Zawód: kucharz/szef kuchni   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
przygotowywanie produktów żywnościowych do obróbki wstępnej i termicznej, racjonalne wykorzystywanie produktów w czasie obróbki wstępnej i termicznej, przygotowywanie posiłków na podstawie jadłospisu dekadowego i asygnaty kuchennej zgodnie z recepturą przygotowywania potraw z zachowaniem właściwych parametrów czasu obróbki i temperatury określonych
w systemie zarzadzania bezpieczeństwem żywności, wydawanie posiłków zgodnie z obowiązującym porządkiem dnia i harmonogramem wydawania posiłków z zachowaniem ich właściwej temperatury serwowania, użytkowanie sprzętu i urządzeń gastronomicznych, stanowiących wyposażenie kuchni zgodnie z ich przeznaczeniem, dbanie o utrzymanie w należytym stanie sprzętu kuchennego i stołowego oraz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego będącego na wyposażeniu kuchni, utrzymywanie stanowiska pracy w kuchni właściwej i przygotowalniach, w należytej czystości, wykonywanie prac porządkowych w kuchni właściwej w tym usuwanie odpadów poprodukcyjnych.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
Inne wymagania:
wykształcenie zawodowe kucharz lub z zakresu przetwórstwa żywności, doświadczenie na stanowisku kucharza lub na stanowisku o podobnej specyfice pracy, aktualne badania do celów sanitarno epidemiologicznych, dyspozycyjności (praca w systemie dwu zmianowym łącznie z weekendami), zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność szczegółowe informacje dot. oferty znajdują się pod adresem: www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZKA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH REFERATU GOSPODARKI INTERNETOWEJ SEKCJI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
odkurzanie pomieszczeń, mycie podłóg, wynoszenie śmieci do śmietnika poza rejon bloku, ścieranie kurzy z mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu, mycie lamperii i drzwi, sprzątanie toalet z czyszczeniem urządzeń sanitarnych (ustępów, kabin prysznicowych, umywalek) oraz wycieranie glazury, luster, mycie okien we wszystkich pomieszczeniach oraz klatkach schodowych, sprzątanie dojść do budynków w tym: schodów, wycieraczek, odśnieżanie dojść do budynków, wymiana pościeli i ręczników, doraźnie mycie powierzchni o wysokości powyżej 3 m.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
Inne wymagania:
wykształcenie podstawowe, posiadanie pracowniczej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność, terminowość, sumienność, umiejętność współpracy z innymi pracownikami, szczegółowe informacje dot. oferty znajdują się pod adresem: www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POMOC KUCHENNA REFERATU ŻYWIENIA SEKCJI GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
Zawód: pomoc kuchenna   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
mycie naczyń stołowych i kuchennych, sprzątanie pomieszczeń kuchni, stołówki, zaplecza kuchennego,
usuwanie odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych, doraźnie mycie powierzchni o wysokości powyżej 3 m ( tj. ściany, okna, okapy robocze itp.),obróbka wstępna owoców i warzyw polegająca między innymi na ich myciu, obieraniu ziemniaków i innych ziemiopłodów, doraźnie obsługa konsumentów, doraźna obsługa konsumentów
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
doświadczenie na stanowisku pomocy kuchennej lub podobnym, aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ROBOTNIK BUDOWLANY REFERATU BUDOWNICTWA SEKCJI INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
Zawód: budowlaniec   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
murowanie ścian, tynkowanie, spoinowanie, wykonywanie gładzi gipsowych, przygotowywania zaprawy, remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, wykonywanie ścianek działowych typu lekkiego, obsadzanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonywanie podstawowych prac ślusarsko stolarskich, wykonywanie podstawowych prac hydraulicznych, wykonywanie prac malarskich.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie co najmniej zawodowe, uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 metrów, prawo jazdy kat. B, umiejętności pracy pod presją czasu, wysoka kultura osobista, terminowość i sumienność, umiejętność współpracy w zespole, chęć podwyższenia swoich kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu prac ogólnobudowlanych, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
FUNKCJONARIUSZ STRAŻY GRANICZNEJ
Zawód: służby mundurowe   |  Rodzaj: inna
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
związany ze stanowiskiem
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Inne wymagania:
Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie; o nieposzlakowanej opinii; niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystająca w pełni z praw publicznych; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie; posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych; gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych); która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305, z późn. zm.), może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat,
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ROBOTNIK GOSPODARCZY REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SEKCJI INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU TECHNIKI I
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Koszalin
Szczegóły
Zakres obowiązków
- utrzymanie w odpowiednim stanie terenów zielonych COSSG (koszenie, grabienie, przycinanie pielęgnacja terenów zielonych),
- utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych i terenu COSSG ( sprzątanie, odśnieżanie, zbieranie liści itp.)
- dorywczo sprzątanie strychów, piwnic,
- transport indywidualny i zespołowy sprzętu i materiałów budowlanych,
- odkurzanie pomieszczeń strzelnicy krytej COSSG,
- wykonywanie nasadzeń, drzew, krzewów, oraz innej roślinności
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
praca pod presją czasu
praca w zespole
Inne wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie co najmniej zawodowe, wysoka kultura osobista, terminowość i sumienność, umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego kosiarki, nożyce do żywopłotu , podkaszarki, umiejętność współpracy w zespole, dobry stan zdrowia, umiejętność wykonywania prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych zieleni, wykonywanie podstawowych prac o charakterze porządkowym, gospodarczym, umiejętność konserwacji sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, narzędzi, chęć podwyższenia swoich kwalifikacji.
Mile widziane: prawo jazdy kat. B, uprawnienia pilarza, mile widziani emeryci, szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cos.strazgraniczna.pl
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
województwo zachodniopomorskie
powiat Koszalin
gmina Koszalin

Dodatkowe informacje

NIP: 6690504424
REGON: 33037474200000

Pracodawcy z miasta Koszalin