Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU

Ośrodek Pomocy Społecznej

Oferty pracy OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU

PRACOWNIK SOCJALNY - UPRAWNIENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Zawód: pracownik socjalny Rodzaj: umowa o pracę
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU
Zakres zadań na stanowisku pracy: 1 ) praca socjalna; 2 ) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na ...
od 3300 zł
UoP brutto/mies.
Kłodzko
25-11-2020
od 3300 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kłodzko
Szczegóły
Zakres obowiązków
Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych
warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb
społecznych,
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
3) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o
specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z
kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
4) spełnienie wymagań określonych w art.156 pkt. 1, 1a, 3,3a, 4,5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z
późń zm.) - w załączeniu wyciąg z art. 156 ustawy o pomocy społecznej.
Ogólny zakres obowiązków:
1 ) praca socjalna,
2 ) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują
zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do
uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych,
4) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
społecznych;
5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu
przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk
społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
6) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną
sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi
służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
7) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz
rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej
ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
8) przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu
pomocy;
9) diagnozowanie podległego rejonu.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU
57-300 Kłodzko
Wyspiańskiego 2

Pracodawcy z miasta Kłodzko