Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Dorota Miśkowiec ABRAKEBABRA

Nowo otwarty lokal Pizzapunkt w Kętach.

Oferty pracy PizzaPunkt

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Jordana 12
32-500 Chrzanów
województwo małopolskie
powiat chrzanowski
gmina Chrzanów

Adres do doręczeń

ul. Jordana 12
32-500 Chrzanów
województwo małopolskie
powiat chrzanowski
gmina Chrzanów

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

Rynek 7
43-330 Wilamowice
województwo śląskie
powiat bielski
gmina Wilamowice
ul. Jana III Sobieskiego 7A
32-650 Kęty
województwo małopolskie
powiat oświęcimski
gmina Kęty
ul. Lwowska 8
34-100 Wadowice
województwo małopolskie
powiat wadowicki
gmina Wadowice
ul. Żywiecka 77
34-325 Łodygowice
województwo śląskie
powiat żywiecki
gmina Łodygowice

Dodatkowe informacje

NIP: 6281111408
REGON: 123206108

Profil działalności:

 • 10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Uprawnienia:

 • od 2018-04-19 do 2023-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Pizza Prima 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 7 (wprowadzone przez Urząd Gminy Wilamowice)
 • od 2018-04-19 do 2023-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Pizza Prima 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 7 (wprowadzone przez Urząd Gminy Wilamowice)
 • od 2018-04-19 do 2023-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Pizza Prima 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 7 (wprowadzone przez Urząd Gminy Wilamowice)
 • od 2018-11-28 do 2023-11-27 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Wadowice, ul. Lwowska 8 (wprowadzone przez Urząd Miasta Wadowice)
 • od 2018-11-28 do 2023-11-27 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Wadowice, ul. Lwowska 8 (wprowadzone przez Urząd Miasta Wadowice)
 • od 2019-04-27 do 2024-04-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Łodygowice ul. Żywiecka 77, zezwolenie wydane dla SC (wprowadzone przez Urząd Gminy Łodygowice)
 • od 2020-10-08 do 2030-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 32-650 Kęty ul. Jana III Sobieskiego 7A (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Kęty)
 • od 2020-10-08 do 2030-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 32-650 Kęty ul. Jana III Sobieskiego 7A (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Kęty)
 • od 2020-10-08 do 2030-11-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 32-650 Kęty ul. Jana III Sobieskiego 7A (wprowadzone przez Urząd Miasta i Gminy Kęty)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-10-2014
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kęty