Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - JACEK STEMPIN "ALLES COOL" CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA WENTYLACJA

Oferty pracy ALLES COOL Sp. z o.o.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Archiwalne ogłoszenia

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY
Budowlaniec   |  umowa o pracę
Kępno
Szczegóły
Zakres obowiązków
Praca fizyczna na każdym etapie budowy.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze branżowe, brak
gimnazjalne, brak
podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MONTER URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
Monter   |  umowa o pracę
Kępno
Szczegóły
Zakres obowiązków
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych,chłodniczych.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
wyższe (w tym licencjat), brak
gimnazjalne, brak
średnie ogólnokształcące, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SERWISANT URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
Elektronik   |  umowa o pracę
Kępno
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zadania przy usługach serwisowych klimatyzacji.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
gimnazjalne, brak
średnie ogólnokształcące, brak
wyższe (w tym licencjat), brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Wrocławska 13B
63-600 Kępno
województwo wielkopolskie
powiat kępiński
gmina Kępno

Dodatkowe informacje

NIP: 6191834149
REGON: 251595390

Profil działalności:

 • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 04-09-2003
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kępno