Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oferty pracy Cedo Sp. z o.o.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
Zawód: technik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
1.Wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zgodny z zasadami BHP, przepisami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy
2.Wykonywanie przeglądów maszyn (planowych inspekcji) zgodnie z harmonogramem i szczegółowym zakresem (karty kontrolne)
3.Wykonywanie remontów maszyn w warsztacie według zadanego zakresu
4.Usuwanie usterek i awarii maszyn występujących podczas ich eksploatacji
5.Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami
6.Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością
7.Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem
8.Korzystanie z magazynu technicznego wedug obowiązującej procedury
9.Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy
10.Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych
11.Zachowanie porządku czystości w aktualnym miejscu pracy oraz w warsztacie
12.Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego
13.Poprawna współpraca w grupie
Miejsce pracy: ul. Nowowiejska 32, 55-080 Kąty Wrocławskie,
Forma umowy: umowa o prace na czas określony tj 33 miesiące, praca w ruchu ciągłym, oferta w sali: B
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Komunikatywność
obsługa komputera
Praca w zespole
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe
obsaługa komputera
komunikatywność
praca wv zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
POMOCNIK OPERATORA
Zawód: operator maszyn   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Kierownika Zmiany
Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie po zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).
Czytanie specyfikacji produktu: komponenty.
Pomoc w uruchamianiu linii ( ciągniecie folii podczas uruchamiania ,odbieranie folii z maszyn).
Zasypywanie granulatów i barwników oraz kontrola ciągłości zaciągania blenderów.
Zbieranie ,wywożenie ,ważenie odpadu oraz dostarczanie pustych koszy na odpad.
Układanie kartonów na palecie zgodnie z normami dźwigania.
Przygotowanie i wymiana etykiety w etykieciarce DTF.
Konserwacja
Miejsce pracy: ul. Nowowiejska 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.: 334-68-00
Forma umowy: umowa o pracę na czas okreslony tj 33 miersiace, praca w ruchu ciągłym, dyspozycyjnosć 24 na dobe.
Oferta w sali: B
- czyszczenie drukarek
- wymiana sit
- pomoc w przeglądzie( mycie rolek pośrednich poszczególnych maszyn)
Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany
Przekazywanie informacji do Liderów obszarów produkcyjnych, ścisła współpraca z Liderem i Operatorem.
Oferta w sali: B
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
Praca w zespole
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie ogólnokształcące
praca w zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR LIDER
Zawód: operator maszyn   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
Kluczowe zadania:
Kontrola procesu na podległych liniach, w tym:
parametrów technologicznych, wydajności linii, profilu temperaturowego,
parametrów technicznych,
jakości produkowanych wyrobów i rzetelności zapisów w karcie KJ,
prawidłowe reagowanie na produkcję niespełniającą parametrów KJ- w tym prawidłowe odseparowanie wadliwej produkcji, szybkie i poprawne zlikwidowanie przyczyny złej jakości produkcji, przesortowanie produkcji zawieszonej, poinformowanie przełożonych o tym zdarzeniu,
kontrola nadruku, jakości klejenia rolek i jakości pakowania wyrobów gotowych oraz odpowiedniego reagowania na nieprawidłowości,
Kontrola stanu pracy urządzeń na liniach:
bieżący monitoring stanu pracy linii,
bieżące usuwanie wszelkiego rodzaju awarii i usterek we współpracy z Działem UR
określanie dodatkowych prac dla pracowników Działu UR w czasie przeglądów,
wnioskowanie o wprowadzanie usprawnień poprawiających pracę linii i Operatorów,
Przekazywanie zmian:
odbieranie i przekazywanie linii produkcyjnych Liderom z innych zmian,
informowanie Liderów o problemach występujących na liniach, o tym które i w jaki sposób zostały rozwiązane oraz co jest do zrobienia na następnej zmianie,
informowanie o korektach w planie produkcji, w parametrach produkcyjnych, zmianach komponentów,
informowanie Liderów o planowanych zmianach zleceń i etapie ich realizacji,
Zarządzanie podległą grupą pracowników:
organizacja pracy Operatorów na zmianie podczas zmiany zleceń, wymiany sit, regeneracji drukarek, oraz przeglądów,
udzielanie instrukcji co do zakresu i sposobu wykonywania pracy,
planowanie i nadzorowanie pracy związanej z utrzymaniem porządku i czystości na liniach,
komunikacja i wdrażanie wszelkiego rodzaju zmian związanych z organizacją pracy, nowymi procedurami,
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bhp i ppoż,
dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami,
wdrażanie do pracy nowych Operatorów i pracowników z agencji pracy tymczasowej,
Raportowanie działań na liniach:
kontrola jakości i rzetelności zapisów wykonanej produkcji oraz ilości odpadu w raportach produkcyjnych,
kontrola zapisów wykonanej produkcji w zleceniach (produkt typu E),
kontrola zapisów działań na liniach: wymiana sit, matryc, sprzątania,
Współpraca na zmianie:
z Pomocnikiem Produkcji w celu zapewnienia ciągłości produkcji poprzez sygnalizację zmiany zleceń, braków materiałowych,
z Mechanikiem zmianowym w celu ograniczenia przestojów linii z powodu awarii czy usterek,
z Kierownikiem Zmiany- sygnalizacja nieprawidłowości w pracy linii, problemów z jakością produkcji, braków materiałowych w komponentach, uzgadnianie zakresu prac na liniach, uzgadnianie działań związanych z obsadą (chorobowe, urlopy, problemy z pracownikami, itp.)
Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP.
Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, realizacja założeń 5S.
Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Miejsce pracy: ul. Nowowiejska 32, 55-080 Kąty Wrocławskie, tel.: 334-68-00
forma umowy: umowa o pracę na czas określony tj na 33 miesiące, praca w ruchu ciągłym.
Oferta w sali: F
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
Praca w zespole
Inne wymagania:
Wykształcenie średnie ogólnokształcące
praca w zespole
umiejętności liderskie
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STARSZY OPERATOR
Zawód: operator maszyn   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP.
- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).
- Realizacja zleceń produkcyjnych (czytanie zleceń produkcyjnych, w tym specyfikacji produktu: dane tech produktu).
- Uruchamianie linii, ustawianie maszyn i wyposażenia linii (ustawianie parametrów produktu poprzez m.in. zmiany mieszanek, wagi, zmiany wymiarów worków i maszyn zgodnie ze zleceniem produkcji).
- Czyszczenie, smarowanie, usuwanie defektów maszynowych.
- Wypełnienia raportów produkcyjnych i przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości (wprowadzanie danych do systemu ML7). Ocena jakości produktu, usuwanie wad jakościowych przy współpracy z działem jakości.
- Ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu celem utrzymania ciągłości produkcji poprzez zapewnienie wysokiej sprawności technicznej: diagnozowanie i bieżące usuwanie wad sprzętowych, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych (przygotowanie listy usterek technicznych do przeglądu technicznego dla UR).
- Monitorowanie stanu linii, optymalizacja wydajności, redukcja poziomu odpadu (utrzymanie wagi rolki na właściwym poziomie)
- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Wymagania
Zawody:
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych* (wymagany staż - lata: 1)
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
Praca w zespole
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: min. rok jako operator
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK PRODUKCJI
Zawód: operator maszyn   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Kierownika Zmiany.
- Pakowanie produktów i kontrola znakowania opakowań zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, określoną w zleceniu produkcyjnym specyfikacją.
- Wypełnienie raportu produkcyjnego do określenia poziomu realizacji produkcji.
- Ocena jakości (wykonywanie kontroli) produktu przed zapakowaniem, selekcja produktu z wadami. Zgłaszanie nieprawidłowości do KZ, do działu kontroli jakości.
- Obsługa maszyn pakujących na linii produkcyjnej zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Konserwacja i podejmowanie drobnych napraw przy obsłudze maszyn i urządzeń.
- Wsparcie pracy Operatora poprzez np. reset maszyny i ponowne uruchomienie.
- Raportowanie wyników pracy urządzeń pakujących, etykietujących zgłaszanie nieprawidłowości do KZ.
- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, realizacja założeń 5S.
- Przeprowadzanie bieżącej oceny jakości wytwarzanego produktu i kontrola znakowania opakowania. Wypełnienie raportu z pracy.
- Wsparcie pracy operatora przy uruchamianiu i utrzymaniu linii oraz informowaniu o zdarzeniach związanych z maszynami, folią oraz parametrach produktu.
- Współpraca z pozostałymi pracownikami produkcji w obszarze (zastępstwa).
- Opieka nad nowymi/przydzielonymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz dodatkowo sprawdzenie poprawności pracy.
- Raportowanie wyników pracy urządzeń pakujących, etykietujących zgłaszanie nieprawidłowości do KZ.
- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Wymagania
Zawody:
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
Praca w zespole
Inne wymagania:
wykształcenie: podstawowe,
staż pracy: brak wymagań,
praca w zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR
Zawód: operator maszyn   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w CeDo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP.
- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie (realizacja założeń 5S).
- Realizacja zleceń produkcyjnych (czytanie zleceń produkcyjnych, w tym specyfikacji produktu: dane tech produktu).
- Uruchamianie linii, ustawianie maszyn i wyposażenia linii (ustawianie parametrów produktu poprzez m.in. zmiany mieszanek, wagi, zmiany wymiarów worków i maszyn zgodnie ze zleceniem produkcji).
- Czyszczenie, smarowanie, usuwanie defektów maszynowych.
- Wypełnienia raportów produkcyjnych i przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości (wprowadzanie danych do systemu ML7). Ocena jakości produktu, usuwanie wad jakościowych przy współpracy z działem jakości.
- Ścisła współpraca z działem utrzymania ruchu celem utrzymania ciągłości produkcji poprzez zapewnienie wysokiej sprawności technicznej: diagnozowanie i bieżące usuwanie wad sprzętowych, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych (przygotowanie listy usterek technicznych do przeglądu technicznego dla UR).
- Monitorowanie stanu linii, optymalizacja wydajności, redukcja poziomu odpadu (utrzymanie wagi rolki na właściwym poziomie)
- Inne zadania zlecone przez Kierownika Zmiany.
Wymagania
Zawody:
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych*
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie: zasadnicze zawodowe,
staż pracy: brak wymagań
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER/OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm obowiązujących w Cedo Sp. z o.o. (wewnętrzne regulaminy, polityki), w szczególności przepisy BHP i p/poż. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Inspektora BHP.
- Utrzymanie czystości na stanowisku pracy, sprzątanie poza zakończonej zmianie.
- Kontrola stanu technicznego urządzeń i pomieszczeń magazynowych. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do przełożonego.
- Obsługa urządzeń, sprzętu magazynowego oraz wózków widłowych tylko i wyłącznie na podstawie stosownych uprawnień i badań lekarskich.
- Realizacja bieżących operacji magazynowych w systemie WMS.
- Przyjmowanie towarów od dostawców zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzanie zgodności z zamówieniem pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym.
- Układanie towarów w wyznaczonych pomieszczeniach magazynowych i regałach magazynowych, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem lub kradzieżą, wraz z efektywnym wykorzystaniem dostępności wszystkich miejsc w regale. Dbanie o właściwe składowanie palet i pozostałych komponentów będących magazynowanych w bloku. Przestrzeganie zasad bezpiecznego składowania /paleta ciężka na dole, lekka na górze/;
- Wydawanie surowców i opakowań dla Działu Produkcji zgodnie ze zleceniem produkcyjnym w oparciu o właściwy sposób dokonania przesunięcia wewnątrz magazynowego - MM (współpraca z Pomocnikiem Operatora).
- Wydawanie wyrobów gotowych, komponentów dla klienta zewn i wewn zgodnie z dokumentacją, instrukcjami oraz zasadą FIFO.
- Bieżąca kontrola warunków przechowywania materiałów, surowców i towarów.
- Udział w inwentaryzacji polegający na przygotowaniu pola spisowego, fachowej pomocy polegającej na znajomości wszystkich komponentów i wyrobów gotowych, sposobu pakowania, paletyzowania etc.
- Inne zadania zlecone przez Kierownika Magazynu, Koordynatora przepływów, Lidera.
Wymagania
Zawody:
Magazynier
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą
Inne wymagania:
wykształcenie: zasadnicze zawodowe,
staż pracy: brak wymagań,
uprawnienia do obsługi wózków widłowych UDT
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KONTROLER JAKOŚCI
Zawód: kontroler jakości   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Kontrola jakości i wykonywanie testów mechanicznych produktów;
- Kontrola i rozliczanie wykonywania przez produkcje specjalnych próbek produkcyjnych dla klientów;
- Wykonywanie kontroli produktu gotowego w ML8;
- Przeprowadzanie audytów higienicznych;
- Realizacja procesu zawieszania komponentów i produktów gotowych zgodnie z procedurą;
- Sprawdzanie przestrzegania zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy przez pracowników;
- Kontrola sprawności działania urządzeń zapewniających odpowiedni stan warunków BHP i utrzymywania porządku i czystości na stanowiskach pracy;
- Zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów i próbek produktów zgodnie z ustalonymi zasadami lub wymogami klientów;
- Wnoszenie uwag mających wpływ na poprawę jakości produktów lub usprawniających pracę działu i pracowników;
- Kontrola jakości dostaw nowych komponentów oraz zgodności dokumentacji dostawy ze stanem faktycznym;
- Archiwizacja dokumentów kontroli jakości takich jak Produkt Zawieszony (PZ); Raport Z Przeróbki (RZP) i Kart Kontroli Jakości (KKJ)
- Wsparcie w przygotowaniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej do audytów klientowskich czy certyfikujących;
- Obsługa i wsparcie operatorów w obsłudze programu do kontroli jakości ML8 (MeasurLink 8);
- Współpraca z innymi pracownikami kierownikiem produkcji CeDo 1, liderami, operatorami, pakowaczami, magazynierami w celu utrzymywania oraz podnoszenia standardów jakościowych produktów i warunków ich wytwarzania.
System czasu pracy: 3 zmiany, 4 brygady lub 3 zmiany.
Wymagania
Zawody:
Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
obsługa komputera
Praca w zespole
Inne wymagania:
wykształcenie: średnie,
staż pracy: brak wymagań,
obsługa komputera,
praca w zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
AUTOMATYK
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami BHP, regulaminem wewnątrzzakładowym, procedurami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy;
- Wykonywanie przeglądów maszyn w zakresie automatyki, sterowania;
- Szybkie i skuteczne usuwanie usterek i awarii automatyki i sterowania;
- Wykonywanie niezbędnych remontów wskazanych maszyn w zakresie automatyki i sterowania;
- Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami;
- Modernizowanie wskazanych maszyn;
- Aktywny udział w zapobieganiu powstawania awarii;
- Koordynacja napraw urządzeń elektronicznych. Współpraca z magazynem technicznym i firmami zewnętrznymi w celu utrzymania wymaganego zapasu części zamiennych;
- Wspieranie magazynu technicznego przy doborze zamienników standardowych podzespołów i ustalaniu wymaganych stanów magazynowych urządzeń elektronicznych;
- Podnoszenie własnych umiejętności i przekazywanie wiedzy innym pracownikom Działu UR i Produkcji;
- Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością;
- Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem;
- Stosowanie się do wewnątrzzakładowej polityki materiałowej i zakupowej;
- Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy;
- Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych;
- Zachowanie porządku i czystości w miejscu pracy;
- Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego;
- Poprawna współpraca w grupie;
- Wykonywanie w razie konieczności innych zadań zleconych przez przełożonego.
Wymagania
Zawody:
Inżynier automatyki i robotyki
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Praca w zespole
obsługa komputera
ZDOLNOŚCI MANUALNE
Inne wymagania:
wykształcenie: wyższe,
staż pracy: brak wymagań,
obsługa komputera,
zdolności manualne,
praca w zespole
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
Zawód: technik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kąty Wrocławskie
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. Wykonywanie powierzonych obowiązków w sposób zgodny z zasadami BHP, przepisami wewnątrzzakładowymi i kodeksem pracy.
2. Wykonywanie przeglądów maszyn (planowych inspekcji) zgodnie z harmonogramem i szczegółowym zakresem (karty kontrolne).
3. Wykonywanie remontów maszyn w warsztacie według zadanego zakresu.
4. Usuwanie usterek i awarii maszyn występujących podczas ich eksploatacji.
5. Naprawa / regeneracja podzespołów maszyn w warsztacie zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i posiadanymi uprawnieniami.
6. Wypełnianie obowiązujących w firmie dokumentów z należytą starannością.
7. Eksploatowanie powierzonych narzędzi w sposób bezpieczny i zgodny z przeznaczeniem.
8. Korzystanie z magazynu technicznego wedug obowiązującej procedury.
9. Sygnalizowanie przełożonym wszelkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem pracy.
10. Aktywność w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych.
11. Zachowanie porządku czystości w aktualnym miejscu pracy oraz w warsztacie.
12. Wykonywanie zadań remontowych i naprawczych z ukierunkowaniem na zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktu końcowego.
13. Poprawna współpraca w grupie.

Przewidywany okres zatrudnienia: 33 miesiące.
Wymagania
Zawody:
Technik utrzymania ruchu
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
ODPORNOŚĆ NA STRES
asertywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność koordynacji działań w firmie
Inne wymagania:
wykształcenie: zasadnicze zawodowe,
staż pracy: brak wymagań,
asertywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność koordynacji działań w firmie,
odporność na stres
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Nowowiejska 32
55-080 Kąty Wrocławskie
województwo dolnośląskie
powiat wrocławski
gmina Kąty Wrocławskie

Dodatkowe informacje

NIP: 9130005696
REGON: 930235619
KRS: 0000024734
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 05-07-2001
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Kąty Wrocławskie