Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI.

Oferty pracy SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH

SPECJALISTA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII (O. KDR. 110 - 1102 - 6/21)

Zawód: psycholog Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
- Więcej informacji na stronie: https://katowice.so.gov.pl/konkurs-o-sygn-okdr-110-1102-621-na-dwa-stanowiska-specjalisty-w-zakresie-psychologii-w-i-opiniodawczym-zespole-sadowych-specjalistow-w-sadzie-okregowym-w-katowicach-z-siedziba-w-katowicach,new,m2,168.html,727 - Zarządzenie nr 2/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 roku ...
od 5240 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
14-01-2021
od 5240 zł
UoP brutto/mies.

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY W ODDZIALE FINANSOWYM W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICACH (O.KDR. 110-1102-2/21)

Zawód: księgowy Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
- Dodatkowe informacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia na stronie: https://katowice.so.gov.pl/konkurs-o-sygn-okdr-110-1102-221-na-stanowisko-ksiegowejksiegowego-w-oddziale-finansowym-w-sadzie-okregowym-w-katowicach,new,m2,168.html,723 - Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko ...
od 3300 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
11-01-2021
od 3300 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS. ELEKTRYCZNYCH W ODDZIALE INWESTYCJI I REMONTÓW W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICACH (O. KDR

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
- Dodatkowe informacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia na stronie: https://katowice.so.gov.pl/konkurs-o-sygn-okdr-110-1102-321-na-stanowisko-inspektora-ds-elektrycznych-w-oddziale-inwestycji-i-remontow-w-sadzie-okregowym-w-katowicach,new,m2,168.html,724 - Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko ...
825-1065 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
11-01-2021
825-1065 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW W ODDZIALE INWESTYCJI I REMONTÓW W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICA

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
- Dodatkowe informacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia na stronie: https://katowice.so.gov.pl/konkurs-o-sygn-okdr-110-1102-521-na-stanowisko-specjalisty-ds-inwestycji-i-remontow-w-sadzie-okregowym-w-katowicach,new,m2,168.html,725 - Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko ...
od 4470 zł
UoP brutto/mies.
Katowice
11-01-2021
od 4470 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII (O. KDR. 110 1102 - 4/21)

Zawód: psycholog Rodzaj: umowa o pracę
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
- Więcej informacji na stronie: https://katowice.so.gov.pl/konkurs-o-sygn-okdr-110-1102-421-na-dwa-stanowiska-specjalisty-w-zakresie-psychologii-w-iv-opiniodawczym-zespole-sadowych-specjalistow-w-sadzie-okregowym-w-katowicach-z-siedziba-w-sosnowcu,new,m2,168.html,726 - Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 stycznia ...
od 5240 zł
UoP brutto/mies.
Sosnowiec
11-01-2021
od 5240 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

INSPEKTOR W ODDZIALE KADR W SĄDZIE OKRĘGOWYM W KATOWICACH (O. KDR. 110-1102-81/20)
Zawód: pracownik ds. administracji   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Dodatkowe informacje oraz wymagane dokumenty i oświadczenia na stronie: https://katowice.so.gov.pl/index.php?p=new&idg=m2,168&id=714
- Ogłoszenie Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Kadr w Sądzie Okręgowym w Katowicach
- Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko w wymiarze 1 etatu
- Oznaczenie konkursu: O. Kdr. 110-1102-81/20
- Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:
1) opracowywanie projektów oraz bieżąca aktualizacja obowiązujących: regulaminów, procedur, zarządzeń, dokumentacji, w zakresie prowadzonej polityki personalnej;
2) monitorowanie zmian w zakresie uregulowań prawnych w obszarze dotyczącym zakresu realizowanych zadań, dbałość o ich przepływ w jednostce i proponowanie dostosowanych do nich rozwiązań;
3) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości budżetowej, analiz, raportów kadrowo-płacowych oraz deklaracji do GUS, PFRON i ZUS;
4) analizowanie, monitorowanie i planowanie etatyzacji we wszystkich grupach pracowniczych, przedstawianie propozycji zmian etatowych;
5) prowadzenie spraw kadrowych wskazanej grupy pracowników;
6) przygotowywanie projektów decyzji i odpowiedzi w sprawach kadrowych;
7) archiwizacja dokumentacji.
- Godziny pracy: 7:30-15:30.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), inne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych;
2) nieposzlakowana opinia;
3) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie co najmniej wyższe I stopnia;
7) bardzo dobra analityczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność interpretacji przepisów z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
8) doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw kadrowych;
9) biegła znajomość posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel);
10) zdolność analitycznego myślenia;
11) samodzielność i dobra organizacja warsztatu pracy;
12) komunikatywność;
13) odporność na sytuacje stresowe.
Wymagania mile widziane:
1) wykształcenie wyższe magisterskie II stopnia (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie);
2) znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sądów powszechnych;
3) znajomość programu kadrowo płacowego SAP HR oraz programu Płatnik;
4) doświadczenie w pracy w jednostkach należących do sektora finansów publicznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA (DOCELOWO ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO) [O.KDR.110-1102-16/20]
Zawód: specjalista ds. finansów   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: www.katowice.so.gov.pl zakładka Oferty pracy
- Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty (docelowo Zastępcy Głównego Księgowego) w Oddziale Finansowym w Sądzie Okręgowym w Katowicach
- Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:
1) rozliczanie i realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
2) prowadzenie należności budżetowych;
3) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;
4) uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa;
5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
8) sporządzanie pism w sprawach finansowych;
9) praca w systemach informatycznych wykorzystywanych w Oddziale Finansowym,
w szczególności ZSRK/SAP.
- Oferujemy:
1) stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
2) prestiż związany z pracą w jednym z największych sądów w Polsce;
3) konkurencyjne wynagrodzenie;
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) dofinansowanie do okularów lub soczewek;
7) szeroki wachlarz świadczeń socjalnych:
- dofinansowanie do karty Multisport, wczasów pod gruszą;
- pożyczki remontowe;
- wycieczki integracyjne dla pracowników oraz dzieci pracowników;
- pomoc finansową dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej;
8) ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;
9) możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Godziny pracy: 7:30-15:30.
Wymagania
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, ekonomiczne
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne:
1) pełna zdolność do czynności prawnych;
2) nieposzlakowana opinia;
3) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie wyższe I stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie ekonomii (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia) lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnia praktyka w księgowości, lub średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości;
7) biegła znajomość posługiwania się pakietem MS Office (Excel, Word);
8) zdolność analitycznego myślenia;
9) samodzielność i dobra organizacja warsztatu pracy;
10) komunikatywność;
11) odporność na sytuacje stresowe.
Wymagania mile widziane:
1) doświadczenie w pionie finansowo- księgowym na stanowisku kierowniczym;
2) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
3) znajomość programu ZSRK/ SAP;
4) umiejętność dobrej organizacji pracy;
5) odpowiedzialność, rzetelność;
6) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH
40-028 Katowice
Francuska 38

Pracodawcy z miasta Katowice