Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ.

Oferty pracy ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl
- Przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach zgłaszanych na numery alarmowe w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych.
- Obsługa specjalistycznych urządzeń technicznych oraz systemów łączności stanowiących wyposażenie centrum powiadamiania ratunkowego w celu utrzymania w stałej gotowości systemu przekazywania danych.
- Wymiana informacji z pozostałymi centrami, stanowiskami służb ratowniczych, centrami zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia właściwego przebiegu działań ratowniczych i akcji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
- Prowadzenie baz danych i baz teleadresowych (w tym między innymi dotyczących podmiotów ratowniczych) w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji zawartych w nich informacji.
- Praca w godzinach: 7:00-19:00, 19:00-7:00. Praca w systemie zmianowym 12/24 godziny, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta.
- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Urzędu, praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta, stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne, pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Wymagana: umiejętność obsługi komputera, w tym szybkie pisanie na klawiaturze, umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji, umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych, umiejętność obsługi klienta (w tym klienta trudnego), dyspozycyjność, znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym. Wymagana znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o systemie powiadamiania ratunkowego, znajomość rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych, odporność na stres, dyspozycyjność. Wymagania dodatkowe: znajomość innego dodatkowego (niż deklarowanego) języka obcego na poziomie komunikatywnym, doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych, doświadczenie zawodowe na stanowisku operatora Call Center.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER W MAGAZYNIE TECHNICZNYM
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Tychy
Szczegóły
Zakres obowiązków
- przyjmowanie materiałów i sprzętu do magazynu , ustalanie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym, sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy,
-prawidłowe i terminowe dokumentowanie obrotu magazynowego oraz staranne przechowywanie i zabezpieczanie dowodów magazynowych,
- rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami , zniszczeniem, kradzieżą,
-wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych , sprawdzonych dokumentów rozchodowych,
-prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów,
- kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym,
-realizacja planu konserwacji
- udostępnianie sprzętu przeciwpowodziowego jednostkom samorządu terytorialnego oraz KW i PSP celem zabezpieczenia osób, akcji przeciwpowodziowych i innych zdarzeń kryzysowych
-pomoc przy planowaniu i zakupie niezbędnego sprzętu,
- przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt urządzenia i materiały
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Inne wymagania:
wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie, uprawnienia do obsługi wózka widłowego jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, minimum roczne doświadczenie zawodowe , mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie, znajomość obsługi komputera , rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER W MAGAZYNIE TECHNICZNYM
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Przyjmowanie materiałów i sprzętu dostarczonego do magazynu, ustalanie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym, sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy,
prawidłowe i terminowe dokumentowanie obrotu magazynowego oraz staranne przechowywanie i zabezpieczenie dowodów magazynowych, rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem, kradzieżą, wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych, prowadzenie ewidencji ruchu i stanu zapasów, kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym, realizacja planu konserwacji, udostępnianie sprzętu przeciwpowodziowego jednostkom samorządu terytorialnego oraz KW PSP celem zabezpieczenia osób akcji przeciwpowodziowych i innych zdarzeń kryzysowych,
pomoc przy planowaniu i zakupie niezbędnego sprzętu, przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt urządzenia i materiały.
- Miejsce wykonywania pracy: Magazyn Obrony Cywilnej, Sprzętu Przeciwpowodziowego i Rezerw Katowice-Szopienice, ul. Adama Kocura 16.
- Godziny pracy: Co do zasady 8 godzin dziennie (7:30-15:30) jednak godziny pracy uzależnione są od napływu dostaw do magazynu. Praca w dni wolne jeśli wymaga tego sytuacja tj. w zależności od napływu dostaw do magazynu.
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, inne
Uprawnienia:
Odpowiedzialność
Komunikatywność
Rzetelność
Umiejętność obsługi komputera
Terminowość
Inne wymagania:
Wymagane wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie. Wymagane doświadczenie zawodowe min. 1 rok na jakimkolwiek stanowisku. Mile widziane doświadczenie w pracy na magazynie. Wymagane uprawnienia na wózek widłowy jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia. Wymagane umiejętności: współpraca w zespole.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl
- Przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach zgłaszanych na numery alarmowe w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych.
- Obsługa specjalistycznych urządzeń technicznych oraz systemów łączności stanowiących wyposażenie centrum powiadamiania ratunkowego w celu utrzymania w stałej gotowości systemu przekazywania danych.
- Wymiana informacji z pozostałymi centrami, stanowiskami służb ratowniczych, centrami zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia właściwego przebiegu działań ratowniczych i akcji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
- Prowadzenie baz danych i baz teleadresowych (w tym między innymi dotyczących podmiotów ratowniczych) w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji zawartych w nich informacji.
- Praca w godzinach: 7:00-19:00, 19:00-7:00. Praca w systemie zmianowym 12/24 godziny, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta.
- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Urzędu, praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta, stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne, pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane. Wymagana: umiejętność obsługi komputera, w tym szybkie pisanie na klawiaturze, umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji, umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych, umiejętność obsługi klienta (w tym klienta trudnego), dyspozycyjność, znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym. Wymagana znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o systemie powiadamiania ratunkowego, znajomość rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych, odporność na stres, dyspozycyjność. Wymagania dodatkowe: znajomość innego dodatkowego (niż deklarowanego) języka obcego na poziomie komunikatywnym, doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych, doświadczenie zawodowe na stanowisku operatora Call Center.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPERATOR NUMERÓW ALARMOWYCH
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Więcej informacji na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pl/

- Przyjmowanie informacji o zdarzeniach, klęskach żywiołowych, katastrofach i innych zagrożeniach zgłaszanych na numery alarmowe w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych.
- Obsługa specjalistycznych urządzeń technicznych oraz systemów łączności stanowiących wyposażenie centrum powiadamiania ratunkowego w celu utrzymania w stałej gotowości systemu przekazywania danych.
- Wymiana informacji z pozostałymi centrami, stanowiskami służb ratowniczych, centrami zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia właściwego przebiegu działań ratowniczych i akcji oraz prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
- Prowadzenie baz danych i baz teleadresowych (w tym między innymi dotyczących podmiotów ratowniczych) w celu zapewnienia bieżącej aktualizacji zawartych w nich informacji.

- Praca w godzinach: 7:00-19:00, 19:00-7:00. Praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta.
- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w siedzibie Urzędu, praca w systemie zmianowym 12/24h, w tym również w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta, stanowisko pracy wyposażone jest w 4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy, praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne, pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Inne wymagania:
Wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Wymagana: umiejętność obsługi komputera, w tym szybkie pisanie na klawiaturze, umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji, umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych, umiejętność obsługi klienta (w tym klienta trudnego), dyspozycyjność, znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym.
Wymagana znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o ochronie przeciwpożarowej, o Policji, o systemie powiadamiania ratunkowego, znajomość rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych, odporność na stres, dyspozycyjność
Wymagania dodatkowe: znajomość innego dodatkowego (niż deklarowanego) języka obcego na poziomie komunikatywnym, doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych, doświadczenie zawodowe na stanowisku operatora Call Center.
Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 9541727830
REGON: 000514259

Pracodawcy z miasta Katowice