Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - VISUAL EFFECT SEBASTIAN PAWLICA

Oferty pracy VISUAL EFFECT SEBASTIAN PAWLICA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

al. Wojciecha Korfantego 141C
40-154 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Adres do doręczeń

al. Wojciecha Korfantego 141C
40-154 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 9542637402
REGON: 240927716

Profil działalności:

 • 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 26-05-2008
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Katowice