Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy "EUROBUSINESS" MARIA BARBARA HALLER DE HALLENBURG-ILLG

EUROBUSINESS-HALLER

 • przedstawiciel na Polskę wielu zagranicznych targów międzynarodowych
 • organizator międzynarodowych targów w Polsce
 • organizator pawilonów polskich na targach za granicą
 • organizator misji gospodarczych, konferencji

Poszukujemy Specjalisty, który początkowo będzie wspierał zespół w poniżej przedstawionych obszarach zadaniowych, a następnie w ramach dalszego rozwoju i awansu będzie przejmował odpowiedzialność za samodzielne prowadzenie imprez.

Oferty pracy EUROBUSINESS-HALLER

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

OBROKI 133
40-833 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Adres do doręczeń

OBROKI 133
40-833 KATOWICE
województwo śląskie
powiat M. KATOWICE
gmina KATOWICE

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

JESIOTRA 31
KATOWICE
województwo śląskie
powiat M. KATOWICE
gmina KATOWICE

Dodatkowe informacje

NIP: 6261446028
REGON: 272715403

Profil działalności:

 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.29.B - Działalność śródlądowych agencji transportowych
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 69.10.Z - Działalność prawnicza
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-12-1990
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Katowice