Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PATIO 3 MONIKA KOŁODZIEJCZAK

                

Oferty pracy PATIO 3 MONIKA KOŁODZIEJCZAK

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Tadeusza Kościuszki 352
40-690 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Adres do doręczeń

ul. Tadeusza Kościuszki 352
40-690 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Stawowa 3
40-095 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 9541008880
REGON: 276145836

Profil działalności:

 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Uprawnienia:

 • od 2017-05-01 do 2021-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży RESTAURACJA "PATIO" S.C. LIDIA GIGLOK-MUREK, MONIKA KOŁODZIEJCZAK. RESTAURACJA "PATIO" 40-095 KATOWICE UL. STAWOWA 3 (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
 • od 2017-05-01 do 2021-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży RESTAURACJA "PATIO" S.C. LIDIA GIGLOK-MUREK, MONIKA KOŁODZIEJCZAK. RESTAURACJA "PATIO" 40-095 KATOWICE UL. STAWOWA 3 (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
 • od 2017-05-01 do 2021-06-30 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży RESTAURACJA "PATIO" S.C. LIDIA GIGLOK-MUREK, MONIKA KOŁODZIEJCZAK. RESTAURACJA "PATIO" 40-095 KATOWICE UL. STAWOWA 3 (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
 • od 2017-07-01 do 2021-07-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży RESTAURACJA PATIO3 GOŚCINIEC ŚLĄSKI 40-690 KATOWICE UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 352 (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
 • od 2017-07-01 do 2021-07-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży RESTAURACJA PATIO3 GOŚCINIEC ŚLĄSKI 40-690 KATOWICE UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 352 (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
 • od 2017-07-01 do 2021-07-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży RESTAURACJA PATIO3 GOŚCINIEC ŚLĄSKI 40-690 KATOWICE UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 352 (wprowadzone przez Urząd Miasta Katowice)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-09-1998
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Katowice