Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ARCHITEKT MACIEJ FRANTA

ARCHITEKT MACIEJ FRANTA

Pracownia projektowa zajmująca się opracowywaniem dokumentacji projektowych budynków mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej z 10 letnim doświadczeniem na rynku, zatrudniająca ponad 10 projektantów.

Oferty pracy Architekt Maciej Franta

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Józefa Rymera 4
40-048 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Adres do doręczeń

ul. Józefa Rymera 4
40-048 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 6342539260
REGON: 241535384

Profil działalności:

 • 01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • 23.64.Z - Produkcja zaprawy murarskiej
 • 23.51.Z - Produkcja cementu
 • 23.52.Z - Produkcja wapna i gipsu
 • 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych
 • 31.03.Z - Produkcja materaców
 • 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-04-2010
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Katowice