Twoje wsparcie w rekrutacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” Pracodawca
Oferty pracy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach sięgają końca lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to w październiku 1958 roku został zarejestrowany statut spółdzielni.
Przez wszystkie lata swej działalności Spółdzielnia przechodziła różne koleje, najpierw były łączenia z innymi małymi spółdzielniami przyzakładowymi ( S.M. „KWK Katowice” i S.M. „KWK Gottwald,
S.M .„Hutnik” i MGSM „Kleofas” oraz S.M. „Południe”) a w późniejszym okresie w wyniku stosownych uchwał Zebrań Przedstawicieli Członków, na bazie naszej Spółdzielni, powstawały nowe spółdzielnie
( S.M .„Silesia”, S.M. „Piast”, S.M. „Załęska Hałda”).
Znaczna część zasobów, którymi Spółdzielnia zarządza dzisiaj powstała w okresie dużego boomu budownictwa mieszkaniowego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Spółdzielnia po zakończeniu działalności inwestycyjnej stała się Spółdzielnią eksploatacyjną skupiającą się na zarządzaniu posiadanymi zasobami.
Spółdzielnia aktualnie zarządza 277 budynkami wielorodzinnymi o zróżnicowanej zabudowie, powstałymi na terenach różnych dzielnic Katowic poczynając od Ligoty, Piotrowic, Panewnik poprzez Śródmieście i dalej Załęże, Dąb, Wełnowiec a kończąc w Janowie.

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy