Twoje wsparcie w rekrutacji

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Pracodawca
Oferty pracy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ZTM działa od 1 stycznia 2018 roku. Przesłanką do jego powstania stała się ustawa metropolitalna z 2017 roku, która nałożyła na GZM obowiązki organizowania transportu publicznego na swoim terytorium. Zarząd od 1 stycznia 2019 roku zastępuje Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który funkcjonował na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przez ponad 27 lat.

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy