Twoje wsparcie w rekrutacji

ZDZ Katowice Pracodawca
Oferty pracy ZDZ Katowice

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z ponad 90-letnią historią. Działa na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw małopolskiego i łódzkiego. Podstawowymi kierunkami działalności są:

  • kształcenie w systemie kursowym
  • kształcenie w systemie szkolnym
  • pośrednictwo pracy
  • komisje egzaminacyjne
  • doradztwo                                                   

W 2016 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach obchodził swój Jubileusz 90-lecia istnienia. Zakład rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. W pierwszym okresie Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny rozwój kształcenia systemem szkolnym.

Dziś katowicki ZDZ swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, koncentrując działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego. W strukturze Zakładu działa ponad 80 jednostek organizacyjnych – ośrodków kształcenia zawodowego oraz szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej. Katowicki ZDZ jest instytucją rynku pracy i realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące w pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy. Rocznie obejmuje swoją działalnością około 35 tys. osób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym KODEKSEM ETYKI I COMPLIANCE

Jesteśmy członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Oferty pracy

PROMOWANE
ZDZ Katowice

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Żywcu

Zawód: dyrektor Rodzaj: umowa o pracę
ZDZ Katowice
ZDZ Katowice
-          organizacja i zarządzanie procesami związanymi z działalnością Szkoły -          rozwój działalności edukacyjnej placówki -          realizacja zadań z zakresu pełnienia nadzoru pedagogicznego, ...
Żywiec
2019-11-15
ZDZ Katowice

Referent ds. administracyjnych

Zawód: pracownik administracyjno - biurowy Rodzaj: umowa o pracę
ZDZ Katowice
ZDZ Katowice
organizacja szkolenia kursowego prowadzenie dokumentacji kursowej
Chorzów
2019-11-15
ZDZ Katowice

SPECJALISTA DS. KADR

Zawód: specjalista ds. hr Rodzaj: umowa o pracę
ZDZ Katowice
ZDZ Katowice
sporządzanie wszelkiej dokumentacji kadrowej w zakresie nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy, wystawianie zaświadczeń pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej, prowadzenie akt osobowych ...
Katowice
2019-11-15

Ta firma zamieszczała także ogłoszenia (archiwum):

Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
kierownik
umowa o pracę
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
kierownik
umowa o pracę
Koordynator projektów w Zespole Edukacji i Nadzoru Pedagogicznego
pracownik administracyjno - biurowy
umowa o pracę
Specjalista/ Specjalistka ds. kadr
pracownik biurowy
umowa o pracę
Koordynator projektów w Zespole Edukacji i Nadzoru Pedagogicznego
pracownik administracyjno - biurowy
umowa o pracę
Pośrednik pracy
pośrednik
umowa o pracę
Nauczyciel - logistyk
nauczyciel
umowa o pracę
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
dyrektor
umowa o pracę
Pośrednik pracy
pośrednik
umowa o pracę