Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z ponad 90-letnią historią. Działa na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw małopolskiego i łódzkiego. Podstawowymi kierunkami działalności są:

 • kształcenie w systemie kursowym
 • kształcenie w systemie szkolnym
 • pośrednictwo pracy
 • komisje egzaminacyjne
 • doradztwo                                                   

W 2016 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach obchodził swój Jubileusz 90-lecia istnienia. Zakład rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. W pierwszym okresie Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny rozwój kształcenia systemem szkolnym.

Dziś katowicki ZDZ swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, koncentrując działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego. W strukturze Zakładu działa ponad 80 jednostek organizacyjnych – ośrodków kształcenia zawodowego oraz szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej. Katowicki ZDZ jest instytucją rynku pracy i realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące w pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy. Rocznie obejmuje swoją działalnością około 35 tys. osób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym KODEKSEM ETYKI I COMPLIANCE

Jesteśmy członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Oferty pracy ZDZ Katowice

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Wykładowca i instruktor na kursach monterów rusztowań i operatorów maszyn
Zawód: instruktor   |  Rodzaj: umowa zlecenie
Katowice
Szczegóły

OFERTA PRACY - wykładowca i instruktor na kursach monterów rusztowań i operatorów maszyn

w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zakres obowiązków

Prowadzenie wykładów i zajęć praktycznych na kursach:

 • monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych,
 • operator koparko-ładowarek,
 • operator koparek jednonaczyniowych,
 • operator ładowarek jednonaczyniowych,
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg,
 • operator pił mechanicznych do scinki drzew.

Wymagania

Wymagania stawiane wykładowcom:

 •  wykształcenie minimum średnie techniczne,
 •  przygotowanie pedagogiczne,
 •  doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności.

Wymagania stawiane instruktorom:

 •  wykształcenie minimum zawodowe - techniczne,
 •  uprawnienia operatora maszyny danej specjalności w najwyższej klasie,
 •  przygotowanie pedagogiczne,
 •  doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności.

Nauczyciel
Zawód: nauczyciel   |  Rodzaj: umowa o pracę
Trzebinia
Szczegóły

OFERTA PRACY - nauczyciel

                                             w Zespole Szkół w Trzebini Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

Zakres obowiązków
 • Prowadzenie zajęć z przedmiotów matematyka, podstawy przedsiębiorczości, biologia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem
 • Przygotowanie pedagogiczne
Pielęgniarka/Higienistka
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: praca dodatkowa
Katowice
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni lub podejmie współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami wybranego Zespołu Szkół: w Katowicach,         w Tychach lub w Ustroniu.

Zakres obowiązków

sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami wybranego Zespołu Szkół: w Bytomiu, w Katowicach, w Tychach lub w Ustroniu

Wymagania
 • wykształcenie wyższe lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarki
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Żarki
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego.

Miejsce pracy: Żarki

Zakres obowiązków
 • kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej,
 • pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych,
 • organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 • nadzór nad dokumentacją szkoleniową,
 • poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia.
Wymagania
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym,
 • zorientowania na klienta oraz na wynik/sukces,
 • umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem,
 • umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników,
 • wysokiego poziomu motywacji do pracy,
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • prawa jazdy kat. B.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień rynku pracy,
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich.
Referent ds. administracyjnych
Zawód: pracownik administracyjno - biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Katowice
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni:

Referenta ds. administracyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

Zakres obowiązków
 • organizacja szkolenia kursowego
 • prowadzenie dokumentacji kursowej
Wymagania
 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • biegła obsługa komputera
 • zorientowanie na klienta
 • zorientowanie na wynik/sukces
 • budowanie sieci kontaktów
 • budowanie relacji z klientem
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • łatwość komunikowania się
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Żarki
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego.

Miejsce pracy: Żarki

Zakres obowiązków
 • kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej,
 • pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych,
 • organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 • nadzór nad dokumentacją szkoleniową,
 • poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia.
Wymagania
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym,
 • zorientowania na klienta oraz na wynik/sukces,
 • umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem,
 • umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników,
 • wysokiego poziomu motywacji do pracy,
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • prawa jazdy kat. B.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień rynku pracy,
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich.
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Olkusz
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Olkuszu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich

Adres

ul. Zygmunta Krasińskiego 2
40-952 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 6340135558
REGON: 000512533
KRS: 0000017713

Dyrektor generalny

Jacek Kwiatkowski

Pracodawcy z miasta Katowice