Pracodawca - ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku z ponad 90-letnią historią. Działa na obszarze województwa śląskiego oraz niektórych powiatów i gmin województw małopolskiego i łódzkiego. Podstawowymi kierunkami działalności są:

 • kształcenie w systemie kursowym
 • kształcenie w systemie szkolnym
 • pośrednictwo pracy
 • komisje egzaminacyjne
 • doradztwo                                                   

W 2016 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach obchodził swój Jubileusz 90-lecia istnienia. Zakład rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 1926 roku pod nazwą Śląski Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy. W pierwszym okresie Instytut koncentrował się na doskonaleniu kadr dla potrzeb odradzającego się na Śląsku rzemiosła i jego repolonizacji. Po wojnie działalność Instytutu została rozszerzona na kolejne działy gospodarki: budownictwo, handel, przemysł, transport i usługi. Rozszerzaniu działalności zarówno w wymiarze ilościowym, jak i w zakresie form i poziomów kształcenia, towarzyszyły zmiany nazwy – najpierw na Zakład Doskonalenia Rzemiosła, a potem Zakład Doskonalenia Zawodowego. W latach 50. uruchomiono kształcenie praktyczne młodzieży i produkcję w warsztatach szkoleniowych. Na przełomie lat 50. i 60. Zakład uruchomił pierwszą zasadniczą szkołę zawodową. W latach 70. nastąpił znaczący rozwój warsztatów szkoleniowych i szkół zawodowych, powstały także szkoły przysposabiające do zawodu. Lata dziewięćdziesiąte to przede wszystkim rozwój jakościowy kształcenia kursowego, początek rekwalifikacji bezrobotnych, a także dynamiczny rozwój kształcenia systemem szkolnym.

Dziś katowicki ZDZ swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, koncentrując działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województwa małopolskiego i łódzkiego. W strukturze Zakładu działa ponad 80 jednostek organizacyjnych – ośrodków kształcenia zawodowego oraz szkół na wszystkich poziomach edukacji ponadpodstawowej. Katowicki ZDZ jest instytucją rynku pracy i realizuje usługi w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, obejmujące w pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizację szkoleń oraz pomoc dla osób zagrożonych utratą pracy. Rocznie obejmuje swoją działalnością około 35 tys. osób.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym KODEKSEM ETYKI I COMPLIANCE

Jesteśmy członkiem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Oferty pracy ZDZ Katowice

ZDZ Katowice

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

ZDZ Katowice
ZDZ Katowice
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat
Organizacja i koordynacja realizacji projektów, w szczególności: monitorowanie ogłoszeń o konkursach w zakresie edukacji formalnej  i pozaformalnej; inicjowanie działań związanych z przystąpieniem ...

POLECANA
Katowice
18-10-2021 POLECANA

Archiwalne ogłoszenia

Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Kierownik   |  umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich
Pośrednik pracy
Pośrednik   |  umowa o pracę
Ustroń
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • prowadzenie kompleksowych działań w zakresie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu (w tym organizacja i udział w wizytach i spotkaniach uczestników z potencjalnymi pracodawcami),
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonych działań,
 • wspieranie zespołu zawodowego realizującego zadania w ramach projektu obejmującego rehabilitację kompleksową (medyczną, psychologiczną i zawodową)  osób niepełnosprawnych

Więcej o projekcie: hhttps://www.zdz.katowice.pl/-projekt-pilotazowy-osrodek-rehabilitacji-kompleksowej-

 

Wymagania
 •  wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy jako pośrednik pracy i  co najmniej 2 letnie      doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • mobilność (związana z pracą w terenie),
 • rzetelność, sumienność, dokładność, punktualność, odpowiedzialność.
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Kierownik   |  umowa o pracę
Żarki
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego.

Miejsce pracy: Żarki

Zakres obowiązków
 • kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej,
 • pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych,
 • organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 • nadzór nad dokumentacją szkoleniową,
 • poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia.
Wymagania
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym,
 • zorientowania na klienta oraz na wynik/sukces,
 • umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem,
 • umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników,
 • wysokiego poziomu motywacji do pracy,
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • prawa jazdy kat. B.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień rynku pracy,
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich.
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
Dyrektor   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

 

Cel stanowiska i zadania:

Prowadzenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych oraz koordynacja organizacji szkoleń zawodowych na obszarze działania Centrum.

Zakres obowiązków

 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Centrum z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej,
 • kierowanie Centrum, nadzór nad dokumentacją, współpraca z wykładowcami,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych,
 • pozyskiwanie klientów i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 • poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia,
 • nadzór nad wszystkimi procesami w podległych placówkach,

Wymagania

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane techniczne lub ekonomiczne)
 • doświadczenia zawodowego na rynku edukacyjnym
 • zorientowania na klienta oraz na wynik/sukces
 • umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • wysokiego poziomu motywacji do pracy
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
 • prawa jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień rynku pracy
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich

Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Kierownik   |  umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich
Pośrednik pracy
Pośrednik   |  umowa o pracę
Ustroń
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • prowadzenie kompleksowych działań w zakresie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu (w tym organizacja i udział w wizytach i spotkaniach uczestników z potencjalnymi pracodawcami),
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonych działań,
 • wspieranie zespołu zawodowego realizującego zadania w ramach projektu obejmującego rehabilitację kompleksową (medyczną, psychologiczną i zawodową)  osób niepełnosprawnych

 

Więcej o projekcie: http://www.kursy.ustron.zdz.pl/projekt-pilotazowy-osrodek-rehabilitacji-kompleksowej-

 

Wymagania
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy jako pośrednik pracy i  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • mobilność (związana z pracą w terenie),
 • rzetelność, sumienność, dokładność, punktualność, odpowiedzialność
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Kierownik   |  umowa o pracę
Żarki
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego.

Miejsce pracy: Żarki

Zakres obowiązków
 • kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej,
 • pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych,
 • organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 • nadzór nad dokumentacją szkoleniową,
 • poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia.
Wymagania
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym,
 • zorientowania na klienta oraz na wynik/sukces,
 • umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem,
 • umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników,
 • wysokiego poziomu motywacji do pracy,
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • prawa jazdy kat. B.
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień rynku pracy,
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich.
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach
Dyrektor   |  umowa o pracę
Katowice
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

 

Cel stanowiska i zadania:

Prowadzenie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych oraz koordynacja organizacji szkoleń zawodowych na obszarze działania Centrum.

Zakres obowiązków

 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Centrum z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej,
 • kierowanie Centrum, nadzór nad dokumentacją, współpraca z wykładowcami,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych,
 • pozyskiwanie klientów i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie,
 • poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia,
 • nadzór nad wszystkimi procesami w podległych placówkach,

Wymagania

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane techniczne lub ekonomiczne)
 • doświadczenia zawodowego na rynku edukacyjnym
 • zorientowania na klienta oraz na wynik/sukces
 • umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • wysokiego poziomu motywacji do pracy
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej
 • prawa jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień rynku pracy
 • posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich

Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Kierownik   |  umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Zakres obowiązków
 • Kierowanie i nadzór nad całością działalności szkoleniowej Ośrodka z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych i indywidualnych
 • Przygotowywanie ofert szkoleniowych, sprzedaż usług szkoleniowych
 • Organizacja i realizacja szkoleń, zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w tym zakresie
 • Nadzór nad dokumentacją szkoleniową
 • Poszukiwanie i rozwijanie nowych kierunków szkolenia
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim lub sprzedażowym
 • Zorientowanie na klienta oraz na wynik/sukces
 • Umiejętnośż nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • Umiejętności zarządzania zespołem i motywowania pracowników
 • Wysoki poziom motywacji do pracy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość zagadnień rynku pracy
 • Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów europejskich
Pośrednik pracy
Pośrednik   |  umowa o pracę
Ustroń
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • prowadzenie kompleksowych działań w zakresie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu (w tym organizacja i udział w wizytach i spotkaniach uczestników z potencjalnymi pracodawcami),
 • prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonych działań,
 • wspieranie zespołu zawodowego realizującego zadania w ramach projektu obejmującego rehabilitację kompleksową (medyczną, psychologiczną i zawodową)  osób niepełnosprawnych

 

Więcej o projekcie: http://www.kursy.ustron.zdz.pl/projekt-pilotazowy-osrodek-rehabilitacji-kompleksowej-

 

Wymagania
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy jako pośrednik pracy i  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 • mobilność (związana z pracą w terenie),
 • rzetelność, sumienność, dokładność, punktualność, odpowiedzialność

Adres

ul. Zygmunta Krasińskiego 2
40-952 Katowice
województwo śląskie
powiat Katowice
gmina Katowice

Dodatkowe informacje

NIP: 6340135558
REGON: 000512533
KRS: 0000017713

Dyrektor generalny

Jacek Kwiatkowski

Pracodawcy z miasta Katowice