Twoje wsparcie w rekrutacji

JEDNAKOWO INNI Pracodawca
Oferty pracy JEDNAKOWO INNI

Związek Organizacji Poradniczych "Jednakowo" Inni jest ogranizacją stosunkowo młodą. Związek uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podmiot uzyskał dn. 25.09.2018r.

Motywacją do utworzenia Związku była potrzeba połaczenia sił doświadczonych organizacji przy realizacji zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Organizacje poradnicze zrzeszone w Związku to doświadczone podmioty działające w obszarze trzeciego sektora od wielu lat:

1) Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego DOGMA  z siedzibą w Katowicach;

2) Stowarzyszenie na rzecz rodziny z/s w Chorzowie;

3) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "Zmiana"  z/s w Mikołowie;

4) Stowarzyszenie Przestrzeń Zmiany z/s w Katowicach;

5) Stowarzyszenie Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM z/s w Katowicach;

6) Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z/s w Jaworznie;

7) Stowarzyszenie PERSONA na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego z/s w Raciborzu.

8) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży PRZYSTANEK z/s w Rudzie Śląskiej. 

Na co dzień w ramach swojej działalności organizacje członkowskie od wielu lat świadczą pomoc obywatelską, prawną, psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Głównymi celami Związku są:

 • Tworzenie płaszczyzny współpracy i rozwoju dla pozarządowych organizacji poradniczych.
 • Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz koordynowanie wymiany doświadczeń i zasobów pomiędzy członkami Związku.
 • Opracowywanie, doskonalenie oraz stosowanie standardów poradnictwa, w szczególności prawnego i obywatelskiego świadczonego przez organizacje pozarządowe.
 • Profesjonalizacja organizacji poradniczych, m.in. poprzez szkolenia, konsultacje, doradztwo, wymianę doświadczeń.
 • Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich.
 • Działalność na rzecz edukacji.
 • Upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i praworządnego państwa prawnego.
 • Działalność na rzecz ciągłego podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.
 • Tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec administracji samorządowej i rządowej, a także innych środowisk.
 • Działalność na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 • Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora.

Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • Organizowanie i realizację szkoleń, kursów dla organizacji poradniczych, w szczególności placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania.
 • Organizowanie i realizacja szkoleń oraz kursów doszkalających dedykowanych dla kandydatów na doradców obywatelskich.

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Ta firma zamieszczała także ogłoszenia (archiwum):

specjalista ds. finansów i administracji
specjalista ds. finansów
umowa o pracę