Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Grzegorz Zając

   

Oferty pracy Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "ZIBUD

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

477
34-608 Kamienica
województwo małopolskie
powiat limanowski
gmina Kamienica

Adres do doręczeń

477
34-608 Kamienica
województwo małopolskie
powiat limanowski
gmina Kamienica

Dodatkowe informacje

NIP: 7371839226
REGON: 492810723

Profil działalności:

 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Uprawnienia:

 • od 2008-10-23 do 2023-10-22 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (wprowadzone przez Starosta limanowski Limanowa)
 • od 2016-04-12 do 2031-04-12 Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (wprowadzone przez Starosta limanowski Limanowa)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-03-2002
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kamienica