Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KALISZU

Szkoły podstawowe

Oferty pracy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W KALISZU

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
1)Zapewnienie uczniom bezpiecznego przechodzenia przez jednię na przejściu dla pieszych.
2)W czasie trwania lekcji czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci i szkoły.
3)W okresie przerw świątecznych i szkolnych gruntowne sprzątanie i mycie przydzielonych pomieszczeń, zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.
4)Dwa razy w roku szkolnym pranie firan i mycie okien.
5)Przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.
6)Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
7)Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
8)Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
9)Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
10)Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
11)Przestrzeganie norm etycznych.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych, 3) wykształcenie co najmniej podstawowe, 4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 5) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, 6) nieposzlakowana opinia, 7) ukończony kurs, szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, możliwość odbycia kursu w WORD Kalisz. Wymagania dodatkowe: 1) samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy, 2) odpowiedzialność, sumienność i punktualność, 3) doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Osoby, które nie będą spełniały wymagań niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zapewnienie uczniom bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na przejściu dla pieszych. W okresie przerw świątecznych i szkolnych gruntowne sprzątanie i mycie przydzielonych pomieszczeń. Dwa razy w roku szkolnym pranie firan i mycie okien. Przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. Przestrzeganie norm etycznych.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Uprawnienia:
SAMODZIELNOŚĆ W WYKONYWANIU POWERZONYCH OBOWIĄZKÓW
PUNKTUALNOŚĆ
SUMIENNOŚĆ W WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW
DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Inne wymagania:
Wymagania: Obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się także obywatele Unii
Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych,
3) wykształcenie co najmniej podstawowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne,
6) nieposzlakowana opinia,
7) ukończone szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem
drogowym wydane przez WORD w Kaliszu - UWAGA!- Możliwość odbycia wskazanego szkolenia
w WORD w Kaliszu.

Osoby, które nie będą spełniały wymagań niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy,
2) odpowiedzialność, sumienność i punktualność,
3) doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KONSERWATOR
Zawód: pracownik fizyczny   |  Rodzaj: umowa o pracę
Kalisz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zapewnienie uczniom bezpiecznego przechodzenia przez jednię na przejściu dla pieszych, w okresie przerw świątecznych i szkolnych gruntowne sprzątanie i mycie przydzielonych pomieszczeń. Dwa razy w roku szkolnym pranie firan i mycie okien. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. Przestrzeganie norm etycznych.
Wymagania
Wykształcenia:
podstawowe, brak
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi o stanowisko mogą ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych, wykształcenie co najmniej podstawowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, niekaralność sądowa za przestępstwo umyślne, nieposzlakowana opinia. Osoby, które nie będą spełniały wymagań niezbędnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Wymagania dodatkowe: samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy, odpowiedzialność, sumienność i punktualność, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. 3 Maja 16
62-800 Kalisz
województwo wielkopolskie
powiat Kalisz
gmina Kalisz

Dodatkowe informacje

NIP: 6181559374
REGON: 00069386500000

Pracodawcy z miasta Kalisz