Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - AMED ROBERT OCHĘDZAN

Naprawa łódek, basenów , rowerów wodnych i wszystko co z laminatu

Oferty pracy Szkutnik laminatu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Fryderyka Chopina 23
62-800 Kalisz
województwo wielkopolskie
powiat Kalisz
gmina Kalisz

Adres do doręczeń

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21
62-800 Kalisz
województwo wielkopolskie
powiat Kalisz
gmina Kalisz

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21
62-800 Kalisz
województwo wielkopolskie
powiat Kalisz
gmina Kalisz
ul. Słoneczna 14A
62-872 Borek
województwo wielkopolskie
powiat kaliski
gmina Godziesze Wielkie

Dodatkowe informacje

NIP: 6181748336
REGON: 250930739

Profil działalności:

 • 14.14.Z - Produkcja bielizny
 • 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 11-02-2000
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Kalisz