Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

pomoc społeczna

Oferty pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECKA Z AUTYZMEM.

Zawód: pedagog Rodzaj: inna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: kształtowanie umiejętnosci i zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego ...
Jedlicze
02-11-2020

Archiwalne ogłoszenia

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECKA Z AUTYZMEM
Zawód: pedagog   |  Rodzaj: inna
Jedlicze
Szczegóły
Zakres obowiązków
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: kształtowanie umiejętnosci i zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji. Prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, logopedy lub pedagoga.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących placówek: szpitale psychiatryczne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówki terapii lub placówki oświatowe do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym, ośrodki terapeutyczno-edukacyjno- wychowawcze, zakłady rehabilitacji, inne jednostki świadczące usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia terningu zachowań społecznych.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W RAMACH POBYTU DZIENNEGO.
Zawód: asystent   |  Rodzaj: inna
Jedlicze
Szczegóły
Zakres obowiązków
Odciążenie członków rodziny lub opiekunów poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa
Wymagania
Wykształcenia:
pomaturalne/policealne, inne
Inne wymagania:
Wymagania: usługi mogą świadczyć osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie asystenta/pielęgniarki lub innym zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie potrzeb osoby niepełnosprawnej, osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające conajmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, rozkład czasu pracy uzależniony od potrzebosoby niepełnosprawnej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu
38-460 Jedlicze
Rynek 5

Pracodawcy z miasta Jedlicze

Popularni pracodawcy z województwa: Podkarpackie

PRWC
positive HR
Promedica24
MetLife
GRH Polska
armatis-lc
Voice Net S.A.
NESTOR Design
Chairs export