Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - WARCHOŁ DARIUSZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "AUDY-TERM"

F. H. U. "AUDY-TERM" 

Jesteśmy nowoczesną firmą, działającą na rynku od 2006 roku. Świadczymy usługi przygotowywania i realizacji kompleksowych programów optymalizacji energetycznej budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Naszymi głównymi klientami są Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe.

Oferty pracy F. H. U. "AUDY-TERM"

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Adres

ul. Jana Matejki 31A
43-600 Jaworzno
województwo śląskie
powiat Jaworzno
gmina Jaworzno

Adres do doręczeń

ul. Jana Matejki 31A
43-600 Jaworzno
województwo śląskie
powiat Jaworzno
gmina Jaworzno

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Jana Matejki 33B
43-600 Jaworzno
województwo śląskie
powiat Jaworzno
gmina Jaworzno

Dodatkowe informacje

NIP: 6321393911
REGON: 240292070

Profil działalności:

 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 20-02-2006
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Jaworzno