Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU ZDROJU

Wymiar sprawiedliwości

Oferty pracy Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY(FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ)
Zawód: służba więzienna   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU (FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY WIĘZIENNEJ)
Zawód: służba więzienna   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymmi wolności
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
REFERENT/INSPEKTOR W KIEROWNICTWIE
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
zapewnienie bieżącej obsługi biura, płynności jego funkcjonowania oraz prawidłowego przepływu informacji, przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji, obsługa poczty elektronicznej, prace administracyjne oraz obsługa urządzeń biurowych
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
doświadczenie w zakresie obsługi sekretariatu/biura podawczego lub podobnym stanowisku min. 2 lata
obsługa urządzeń biurowych
Inne wymagania:
Pracownikiem może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
5) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
6) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZA PIELĘGNIARKA/MŁODSZY PIELĘGNIARZ AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, medyczne
Uprawnienia:
Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZA PIELĘGNIARKA AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH
Zawód: pielęgniarka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, medyczne
Uprawnienia:
Pielęgniarka – prawo wykonywania zawodu
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MŁODSZY REFERENT DZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO
Zawód: służba więzienna   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
Zawód: służba więzienna   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiekszonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych, podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
wykształcenie min. średnie lub średnie branżowe
Inne wymagania:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Norwida 23
44-268 Jastrzębie-Zdrój
województwo śląskie
powiat Jastrzębie-Zdrój
gmina Jastrzębie-Zdrój

Dodatkowe informacje

NIP: 6330011056
REGON: 00031980700000

Pracodawcy z miasta Jastrzębie-Zdrój