Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

usługi dla kopalń, górnictwa, usługi remontowe

Oferty pracy JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OSOBA DOZORU RUCHU ELEKTRYCZNEGO NA POWIERZCHNI I POD ZIEMIĄ

Zawód: górnik Rodzaj: umowa na okres próbny
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- nadzór nad ruchem urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - prowadzenie eeksploatacji, prac konserwacyjnych, kontrolno-pomiarowych i remontowych przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z ...
6500-8500 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
23-11-2020
6500-8500 zł
UoP brutto/mies.

TECHNOLOG

Zawód: inżynier Rodzaj: umowa o pracę
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
-przygotowanie szczegółowej technologii wytwarzania i remontów oraz dokumentacji technologicznych, w tym programowanie obrabiarek i innych urządzeń sterowanych numerycznie, -bieżąca analiza stosowanych ...
3500-6500 zł
UoP brutto/mies.
Suszec
19-11-2020
3500-6500 zł
UoP brutto/mies.

KONSERWATOR

Zawód: konserwator Rodzaj: inna
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- naprawy konserwatorskie w obiektach Spółki, - wykonywanie podstawowych prac naprawczych w zakresie: ogólnobudowlanym, malarskim, hydraulicznym i elektrycznym, - usuwanie bieżących usterek, - ...
Suszec
18-11-2020

PRACOWNIK OBRÓBKI SKRAWANIEM - WYTACZARZ

Zawód: operator maszyn Rodzaj: umowa na okres próbny
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- wykonywanie elementów na podstawie dokumentacji technicznej, - prowadzenie obróbki skrawaniem zgodnie z procesem technologicznym, - dbanie o prawidłową eksploatację maszyn i ...
3500-5500 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
22-10-2020
3500-5500 zł
UoP brutto/mies.

MALARZ-LAKIERNIK

Zawód: lakiernik Rodzaj: umowa na okres próbny
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
prawidłowa obsługa malarni zamkniętej, przygotowanie do malowania oraz malowanie elementów konstrukcji stalowych, transport i składowanie elementów malowanych, konserwacja kabiny malarskiej ...
3500-4500 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
06-10-2020
3500-4500 zł
UoP brutto/mies.

INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA RUCHU

Zawód: technik Rodzaj: umowa na okres próbny
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- nadzór nad powierzonym parkiem maszynowym, - przygotowanie i bieżąca kontrola realizacji planów przeglądów i remontów maszyn, urządzeń, - badanie przyczyn awarii ...
4000-5000 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
15-09-2020
4000-5000 zł
UoP brutto/mies.

OPERATOR WYPALARKI TERMICZNEJ

Zawód: operator maszyn Rodzaj: umowa na okres próbny
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
obsługa przecinarki termicznej CNC, wykonywanie elementów na podstawie dokumentacji technicznej, dbanie o prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, ...
3500-5000 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
27-06-2020
3500-5000 zł
UoP brutto/mies.

OPERATOR ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO

Zawód: operator Rodzaj: umowa na okres próbny
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
obsługa robota spawalniczego, wykonywanie elementów na podstawie dokumentacji technicznej, dbanie o prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń na stanowisku pracy, prawidłowe ...
3500-5500 zł
UoP brutto/mies.
Jastrzębie-Zdrój
29-06-2020
3500-5500 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA W DZIALE INFORMATYKI
Zawód: informatyk   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Suszec
Szczegóły
Zakres obowiązków
-wspieranie pracowników w zakresie IT;
-monitorowanie i kontrola systemów informatycznych;
-obsługa istniejących i wdrażanie nowych systemów informatycznych;
-diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych użytkowników;
-konserwacja sprzętu komputerowego;
-archiwizacja danych z serwerów;
-przygotowanie programistyczne raportów i analiz;
-czynny udział w procesie wdrażania nowych systemów informatycznych;
-zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
-nadzór nad funkcjonowaniem łączy internetowych.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku (wymagany staż - lata: 1)
zdolność szybkiego przyswajania wiedzy w zakresie nowego oprogramowania
umiejętność archiwizowania danych
umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów IT
samodzielność
umiejętność administrowania siecią LAN i WAN
analizowania zagrożeń w sieciach komputerowych oraz monitorowania zabezpieczeń systemów i danych
znajomość zagadnień informatycznych w zakresie oprogramowania MS Office i systemów operacyjnych Microsoft
znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
umiejętność organizacji pracy własnej
znajomość konfiguracji, konserwacji i zarządzania sprzętem informatycznym
Inne wymagania:
Spółka oferuje:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW, praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, miesięczne premie uznaniowe, coroczne nagrody z okazji Dnia Branżowego, profesjonalne szkolenia, możliwość uzyskania środków finansowych-PKZP, program grupowego ubezpieczenia dla pracowników JZR Sp. z o.o. oraz ich współmałżonków i dzieci, możliwość przynależenia do Programu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
INSPEKTOR DZIAŁU GOSPODARKI MAJĄTKIEM
Zawód: asystent zarządu   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
- prowadzenie korespondencji zewnętrznej,
- przygotowanie umów,
- prowadzenie zagadnień związanych z dzierżawą,
- udział w pracach inwentaryzacyjnych,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej -udział w przetargach,
- kontakt z dostawcami usług,
- gospodarka środkami trwałymi,
badanie rynku (wysyłanie zapytań ofertowych)
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
znajomość obsługi komputera
znajomość procesów inwestycyjnych
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA W DZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Zawód: audytor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
- realizacja zadań kontrolnych we wszystkich obszarach działalności Spółki,
- analiza ryzyka oraz ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
- badanie i ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych,
- przygotowanie raportów z wykonanej pracy wraz z przedstawieniem wniosków i projektem zaleceń w tym ich monitorowanie,
- realizacja zadań doradczych
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
odporność na stres
umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
wykształcenie kierunkowe (ekonomiczne-rachunkowość, controlling, inwestycje)
umiejętność dążenia do realizacji celów
znajomość programu MS Excel w stopniu zaawansowanym
samodzielność w działaniu
znajomość zagadnień dotyczących procesów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnetrznej i ładu korporacyjnego
umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TECHNOLOG
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
-przygotowanie szczegółowej technologii wytwarzania i remontów oraz dokumentacji technologicznych, w tym programowanie obrabiarek i innych urządzeń sterowanych numerycznie,
-bieżąca analiza stosowanych w Spółce procesów technologicznych, pod kątem optymalizacji, w celu zapewnienia właściwego poziomu jakości i efektywności oraz przygotowanie i wdrażanie do produkcji nowych technik i technologii wytwarzania, remontów i regeneracji
-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki, przy przygotowywaniu ofert w zakresie techniczno-handlowym dla potencjalnych odbiorców oferowanych usług i wyrobów, obejmująca opracowywanie kalkulacji nakładów finansowych na realizację zadań produkcyjno-remontowych
-uczestnictwo w komisjach przetargowych i inwentaryzacyjnych,
-udział w projektowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
-prowadzenie uporządkowanej archiwizacji oraz systemowe udostępnianie opracowanych kart technologicznych i programów dla maszyn i urządzeń CNC,
-udział w pracach planowania inwestycji i przygotowania założeń technicznych w zakresie dzałalności produkcyjno-remontowej
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
wykształcenie wyższe: kierunek mechanika i budowa maszyn
min. rok pracy na podobnym stanowisku
umiejętność organizacji pracy własnej
dobra znajomość pakietu MS Office
dokładność, samodzielność, terminowość, sumienność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZ/SPRZĄTACZKA
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: inna
Suszec
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
MAGAZYNIER
Zawód: magazynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Suszec
Szczegóły
Zakres obowiązków
-przyjęcie i odbiór ilościowy i jakościowy dostarczanych materiałów,
-składowanie , zabezpieczanie i nadzór nad powierzonymi materiałami,
-prowadzenie ewidencji komputerowej dóbr dostarczanych, składowanych i wydawanych z magazynu zgodnie z obowiązującymi zasadami,
-kompletacja i wydawanie materiałów pod potrzeby wydziałów
-dbałość o dyscyplinę pracy, przestrzeganie prawa pracy oraz wewnętrznych procedur i regulaminów,
-współpraca z innymi wydziałami/działami
Praca- wydział Suszec
Wymagania
Uprawnienia:
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą
umiejętność organizacji pracy zespołu
komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
księgowanie faktur zakupu, współpraca w zakresie przygotowania płatności, kontrola dokumentów źródłowych pod względem formalno-księgowym, sporządzanie raportów oraz zestawień, udział w sporządzaniu sprawozdań miesięcznych, bieżące wsparcie realizacji zadań Działu Finansowo-Księgowego, dbałość o bezpieczeństwo finansowe Spółki, dbałość o dyscyplinę pracy, przestrzeganie prawa oraz wewnętrznych procedur, współpraca z innymi działami
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Uprawnienia:
dokładność, samodzielność, terminowość, sumienność
umiejętność organizacji pracy własnej
znajomość zasad rachunkowości
umiejętność obsługi MS Office
umiejętność analitycznego myślenia
znajomość podatków (VAT, CIT)
znajomość MSR/MSSF
zdolność działania pod presją czasu
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPRZĄTACZ/SPRZĄTACZKA
Zawód: sprzątacz   |  Rodzaj: inna
Jastrzębie-Zdrój
Szczegóły
Zakres obowiązków
sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie pomieszczeń sanitarnych i socjalnych
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
województwo śląskie
powiat Jastrzębie-Zdrój
gmina Jastrzębie-Zdrój

Dodatkowe informacje

NIP: 6331971048
REGON: 276057813
KRS: 0000088012

Dyrektor generalny

Rafał Bogusław Rychter
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 05-02-2002
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Jastrzębie-Zdrój