Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Oferty pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

REFERENT
Zawód: księgowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Jarosław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych, księgowanie dokumentacji dotyczącej zaangażowania środków,przygotowywanie zestawień finansowych w oparciu o listy wypłat, bieżące dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i przyjętymi zasadami rachunkowości, prowadzenie spraw w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług VAT i JPK , przygotowywanie przelewów bankowych oraz ich wysyłanie.
WYMAGANIA: wykształcenie wyższe - finanse/księgowość/ekonomia, obsługa programu Księowość Optivum, Excel., mile widziane doświadczenie.

KONTAKT: tel. 16 624 89 39,
e-mail: mops@mops.jaroslaw.pl
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: finanse/ekonomia
Uprawnienia:
obsługa programu Księgowość Optivum, Excel
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
PRACOWNIK SOCJALNY
Zawód: pracownik socjalny   |  Rodzaj: praca tymczasowa
Jarosław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres obowiązków:
1)praca socjalna;
2)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia zpomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy wzakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczneposługiwanie się przepisami prawa wrealizacji tych zadań;
4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących wtrudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe iorganizacje pozarządowe oraz wspieranie wuzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie zzasadami etyki zawodowej;
6) pobudzanie społecznej aktywności iinspirowanie działań samopomocowych wzaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup iśrodowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami wcelu przeciwdziałania iograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8) inicjowanie nowych form pomocy osobom irodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Wykształcenie:
Art.116.1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studiawyższe ospecjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym zkierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: praca socjalna
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
37-500 Jarosław
Juliusza Słowackiego 34

Pracodawcy z miasta Jarosław

Popularni pracodawcy z województwa: Podkarpackie

PRWC
positive HR
Promedica24
MetLife
GRH Polska
armatis-lc
Voice Net S.A.
NESTOR Design
Chairs export