Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - "INOFAMA" SPÓŁKA AKCYJNA

Oferty pracy INOFAMA SA

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA DS. TECHNOLOGII OBRÓBKI CHEMICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (NR 2225)
Zawód: specjalista ds. bhp i ochrony środowiska   |  Rodzaj: umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
-Nadzór nad procesami obróbki chemicznej stali,
-opracowanie wewnętrznych norm, procedur oraz instrukcji mających zoptymalizować efektywność procesów technologicznych obróbki stali,
-koordynowanie działań Spółki w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w firmie,
-monitorowanie zmian w prawie (także w dyrektywach unijnych),
-sporządzanie raportów dotyczących emisji zanieczyszczeń, w tym BDO, karty przekazania odpadów,
-pozyskiwanie oraz przedłużanie ważności pozwoleń oraz niezbędnych decyzji środowiskowych,
-koordynowanie działań w zakresie utylizacji i magazynowaniu odpadów,
-współpraca z kierownictwem w zakresie wypełniania i przestrzegania przepisów środowiskowych,
-współpracę z zewnętrznymi organami kontroli oraz nadzoru środowiskowego.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
wykształcenie wyższe - mile widziane z zakresu chemii, ochrony środowiska lub inżynierii środowiskowej,
minimum 3-lata doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie,
doświadczenie w branży metalowej,
dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska,
dobra znajomość pakietu MS Office, Excel,
samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane zadania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KONSTRUKTOR -TECHNOLOG, SPECJALISTA DO SPRAW B+R (NR 2226)
Zawód: specjalista ds. bhp i ochrony środowiska   |  Rodzaj: umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Analiza dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej pod względem wymagań projektowych dotyczących wdrażanych oraz rozwijanych produktów
- kontakt z klientem w zakresie uzgodnień technicznych na etapie rozwoju produktu,
- tworzenie dokumentacji na poczet pozyskiwania dofinansowania prac B+R z programów krajowych oraz międzynarodowych
-tworzenie prezentacji multimedialnych oraz umiejętność skutecznego przedstawienia zagadnień w nich ujętych,
-udział w tworzeniu harmonogramów projektów B+R i monitorowanie przebiegu ich realizacji,
-odpowiedzialność za skuteczną komunikację w zespole projektowym,
-analiza informacji zwrotnych od klientów oraz personelu realizującego testy maszyn i urządzeń.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki inżynierskie o profilu Mechanika i Budowa Maszyn, zarządzanie produkcją lub pokrewne),
Zdolność do przejrzystego definiowania priorytetów oraz identyfikacji potencjalnych problemów technicznych i operacyjnych,
Min. 3 lata doświadczenia zawodowego,
Wysokie zdolności analizy i syntezy informacji,
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Znajomości projektowania 3D preferowana znajomość programu Solid Works oraz znajomości programów ERP,
Doskonałe zdolności interpersonalne - ukierunkowanie na pracę w zespole,
Znajomość procesów obróbki metali.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA RUCHU (NR 2227)
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
- Opracowywanie rocznych harmonogramów remontów, przeglądów technicznych maszyn i urządzeń
- Przygotowanie, koordynacja, nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz usług utrzymania technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej,
- Wsparcie w przygotowywanie wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych w zakresie inwestycji i remontów maszyn i urządzeń i infrastruktury technicznej, ich analiza i opiniowanie,
- Planowanie, nadzór i koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi w zakresie wykonywania prac remontowych i utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej,
- Prowadzenie dokumentacji technicznej, ewidencji zleceń, dokumentacji związanej z inwestycjami, remontami, przeglądami i naprawami, bieżącej analizy stanu technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury techniczne,

- Raportowanie bieżącego stanu technicznego maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej
- Prowadzenie harmonogramów, dokumentacji i udział w przeprowadzaniu badań, urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego,

- Zapewnienie ciągłości produkcji poprzez nadzór i rozwiązywaniem bieżących problemów związanych z utrzymaniem w ruchu maszyn, urządzeń i infrastruktury techniczne.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Inne wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziany kierunek mechaniczny),
Minimum 2-3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

Dobra znajomość systemu Windows i pakietu Office,
Dobra organizacja pracy oraz sumienność,
Mile widziana jest umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Metalowców 7
88-100 Inowrocław
województwo kujawsko-pomorskie
powiat inowrocławski
gmina Inowrocław

Dodatkowe informacje

NIP: 5560801488
REGON: 090503886
KRS: 0000079235

Dyrektor generalny

Marek Borkowski
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 08-01-2002
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Inowrocław