Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - "POLINWEST" PIOTR KURDZIEL

"POLINWEST" PIOTR KURDZIEL

Oferty pracy "POLINWEST" PIOTR KURDZIEL

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Adres do doręczeń

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Opolska 19
44-102 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Bankowa 6
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Piwna 5
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Hutnicza 28
44-164 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Jana Pawła II 10
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
Rynek 14
43-190 Mikołów
województwo śląskie
powiat mikołowski
gmina Mikołów
ul. Piwna 1
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
pl. Piastów 8
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Wolności 40
44-109 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 10
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Zygmuntowska 36
44-109 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Czajki 3/5
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Pszczyńska 8
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Zwycięstwa 45
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Tylna 2
44-119 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice
ul. Szobiszowicka 5
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Dodatkowe informacje

NIP: 6312138898
REGON: 273843557

Profil działalności:

 • 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.32.Z - Działalność taksówek osobowych
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 92.00.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 18-03-1998
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Gliwice