Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - CONNEXX Piotr Kucharz

Firma CONNEXX w obecnej postaci powstała w 2010 roku, jednak trzon firmy działa na rynku od 2007 roku. Przez lata działalności w obrębie nowych technologii, firma wyspecjalizowała się w dostarczaniu najwyższej klasy rozwiązań IT, systemów audio-wideo, systemów dystrybucji treści w oparciu o ekrany wielkoformatowe oraz zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.  Podstawą naszego działania jest przekonanie, że instalacja nowoczesnych systemów nie musi być bardzo kosztowna, ponieważ jesteśmy w stanie projektować kilka systemów w oparciu o jedną infrastrukturę sieciową. Dzięki takiemu podejściu, nie tylko znacząco redukujemy koszty instalacji, ale jednocześnie zwiększamy możliwości zarządzania nad całością i każdym systemem z osobna.

Oferty pracy Connexx

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Portowa 28D
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Adres do doręczeń

ul. Portowa 28D
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Dodatkowe informacje

NIP: 9691347721
REGON: 241761175

Profil działalności:

 • 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 02-11-2010
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Gliwice