Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - i-projekt ŁUKASZ KŁAK

i-projekt Łukasz Kłak Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, przyłączy i instalacji technologicznych, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz ogrzewania. Zajmujemy się tworzeniem projektów drogowych oraz projektów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Prowadzimy nadzory inwestorskie. Wykonujemy również dokumentacje urządzeń i zbiorników ciśnieniowych, które przekazywane są do Urzędu Dozoru Technicznego.

Oferty pracy I-projekt Łukasz Kłak

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. Czajki 3
44-122 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Adres do doręczeń

ul. Czajki 3
44-122 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Dodatkowe informacje

NIP: 6332013409
REGON: 240847868

Profil działalności:

 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-03-2008
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Gliwice