Twoje wsparcie w rekrutacji

Pubis Pracodawca
Oferty pracy Pubis

Firma  PUBiS s.c. rozpoczęła działalność w 1984 r; jako Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Specjalistycznych Z.R.i G. „ŁUKAWSCY”. Wykonujemy usługi w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę kierowniczą posiadającą następujące uprawnienia:

  • sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych budynków oraz innych budowli,
  • sporządzanie projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzanie planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
  • w budownictwie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy. – bez ograniczeń,

jak również wyspecjalizowaną kadrę wykonawczą.

Oferty pracy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy