Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "TEATR" MAREK GUMIŃSKI

Oferty pracy OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Zawód: pracownik fizyczny Rodzaj: umowa na okres próbny
OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
Codzienne utrzymywanie porząku i czystości wokół budynku Opery. W okresie zimowym sprzątanie śniegu i błota, usuwanie zlodowaciałej nawierzchni , ...
od 2600 zł
UoP brutto/mies.
Gdańsk
04-11-2020
od 2600 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

KOREPETYTOR SOLISTÓW, AKOMPANIATOR
Zawód: pracownik instytucji kultury   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
Udział w codziennych próbach i spektaklach z bieżącego repertuaru Opery Bałtyckiej.
Wymagania
Języki:
angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
znajomość technik tańca klasycznego, współczesnego, modern, charakterystycznego, podstawowa znajomość języka angielskiego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TANCERZ SOLISTA
Zawód: tancerz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
* Udział w spektaklach i próbach baletu Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
* zaznajomienie się z przygotowywanym działem, choreografią i założeniami inscenizacyjnymi,
* opracowanie powierzonej roli zgodnie z ustaleniami i wymaganiami realizatorów,
wykonywanie roli oraz dążenie i osiąganie najwyższej precyzji w wykonywaniu zadań ruchowych
* wykonywanie poleceń i wskazówek choreografa, asystenta spektaklu, pedagoga, inspektora baletu,
scenografa, reżysera oraz inspicjenta w zakresie przebiegu prób i spektakli baletowych i operowych
*przestrzeganie temp muzycznych przedstawienia baletowego, ustalonych wspólnie z choreografami,
asystentem i dyrygentem
* punktualne przychodzenie na wszystkie zajęcia i przedstawienia,
* dbałość o stan zdrowia, sprawność fizyczną i psychiczną,
* stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Wymagania
Języki:
angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
posiadanie dyplomu tancerza
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ARTYSTA CHÓRU
Zawód: muzyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. zapoznanie się z przygotowywanym dziełem muzycznym i opracowanie wokalne partii głosowej zgodnie z ustaleniami i wymaganiami,
2. uczestnictwo w lekcjach, próbach i przedstawieniach, przesłuchaniach zgodnie z harmonogramem pracy i rozkładem zajęć,
3. ścisłe stosowanie się do wskazówek i wymagań Korepetytora i Kierownika Chóru,
4. wykonywanie powierzonych partii chóralnych i ról scenicznych w czasie prób i przedstawień zgodnie z koncepcją kierownika muzycznego, scenografa, choreografa i reżysera,
5. uczestnictwo w nagraniach opracowywanego i wykonywanego dzieła muzycznego, w ramach
obowiązujących przepisów,
6. uczestniczenia w działaniach Opery o charakterze promocyjnym,
7. dostosowanie się do wymagań koncepcji artystycznej realizatorów koncertów i przedstawień.
Wymagania
Wykształcenia:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Języki:
angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
podstawowa znajomość języka angielskiego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
ARTYSTA CHÓRU (ALT)
Zawód: muzyk   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
1. zapoznanie się z przygotowanym dziełem muzycznym i opracowanie wokalne partii głosowej zgodnie z ustaleniami i wymaganiami.
2. uczestnictwo w próbach i przedstawieniach zgodnie z harmonogramem pracy i rozkładem zajęć.
3. stosowanie się do wskazówek i wymagań Korepetytora i Kierownika Chóru i zastępcy.
4. wykonywanie powierzonych partii chóralnych i ról scenicznych w czasie prób i przedstawień zgodnie z koncepcją kierownika muzycznego, scenografa, chorografa i reżysera.
5. uczestnictwo w nagraniach opracowywanego i wykonywanego dzieła muzycznego w ramach obowiązujących przepisów.
6. uczestniczenia w działaniach Opery o charakterze promocyjnym, przy czym działanie te nie mogą oznaczać osobnych koncertów lub przedstawień
7.dostosowanie się do wymagań koncepcji artystycznej realizatorów
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Języki:
angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, podstawowa znajomość języka angielskiego.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
TANCERZ KORYFEJ
Zawód: tancerz   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gdańsk
Szczegóły
Zakres obowiązków
* Udział w spektaklach i próbach baletu Opery Bałtyckiej w Gdańsku,
* zaznajomnienie się z przygotowywanym działem, choreografią i założeniami inscenizacyjnymi,
* opracowanie powierzonej roli zgodnie z ustaleniami i wymaganiami realizatorów,
*wykonywanie roli oraz dążenie i osiąganie najwyższej precyzji w wykonywaniu zadań ruchowych
* wykonywanie poleceń i wskazówek choreografa, a asystenta spektaklu, pedagoga, inspektora baletu, scenografa, reżysera oraz inspicjenta w zakresie przebiegu prób i spektakli baletowych i operowych
*przestrzeganie temp muzycznych przedstawienia baletowego, ustalonych wspólnie z choreografami, asystentem i dyrygentem
* punktualne przychodzenie na wszystkie zajęcia i przedstawienia,
* dbałość o stan zdrowia, sprawność fizyczną i psychiczną,
* stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Języki:
angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
Inne wymagania:
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, posiadanie dyplomu tancerza; podstawowa znajomość języka angielskiego. Miejsce pracy: Gdańsk-Wrzeszcz. Kontakt osobisty: Opera Bałtycka, Aleja Zwycięstwa 15
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE

Adres

ul. Al. Krakowska 20
05-090 Sękocin Nowy
województwo mazowieckie
powiat pruszkowski
gmina Raszyn

Dodatkowe informacje

NIP: 1230321180
REGON: 013210090

Profil działalności:

 • 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 64.91.Z - Leasing finansowy
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-08-2005
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Gdańsk

Popularni pracodawcy z województwa: Pomorskie

Sylva
Lobo HR
FBSerwis SA
We Drive
Simple Media
The Point