Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - amiplay Michał Dziewiątkowski

Amiplay jest nowoczesną firmą o wieloletniej tradycji, od początku związaną z Częstochową. Produkujemy dla największych odbiorców w kraju i na świecie. Wierzymy, że doświadczony, zgrany zespół pracowników, oraz produkcja w Polsce pozwala nam oferować doskonałe produkty.

Oferty pracy Amiplay

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy.

Adres

ul. Tomasza Wilsona 24/28
42-202 Częstochowa
województwo śląskie
powiat Częstochowa
gmina Częstochowa

Adres do doręczeń

ul. Tomasza Wilsona 24/28
42-202 Częstochowa
województwo śląskie
powiat Częstochowa
gmina Częstochowa

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Ogrodowa 66B
42-202 Częstochowa
województwo śląskie
powiat Częstochowa
gmina Częstochowa
Lubelska 11/13
42-202 Częstochowa
województwo śląskie
powiat Częstochowa
gmina Częstochowa

Dodatkowe informacje

NIP: 5732478838
REGON: 152075939

Profil działalności:

 • 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 13.96.Z - Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • 14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 20.52.Z - Produkcja klejów
 • 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych
 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.11.Z - Drukowanie gazet
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 23.69.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 25.40.Z - Produkcja broni i amunicji
 • 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego
 • 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
 • 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 58.11.Z - Wydawanie książek
 • 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna
 • 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
 • 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01-11-2002
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Częstochowa