Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - BARAŃSKI ADAM FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA "AB-S"

Nasza firma istnieje od 2002 roku. Specjalizujemy się m.in. w robotach ziemnych, świadczymy usługi koparko-ładowarką, transport HDS, wykonujemy prace z zakresu brukarstwa. Zajmujemy się kompleksowobudową dróg, chodników, alejek, placów, parkingów, jak również sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, drenaży.

Oferty pracy FUH "AB-S"

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Brukarz
pracownik fizyczny
Chrzanów
praca stała

Adres

Urbańczyka 1
32-500 Chrzanów
województwo małopolskie
powiat chrzanowski
gmina Chrzanów

Adres do doręczeń

ul. Kadetów 33
32-500 Balin
województwo małopolskie
powiat chrzanowski
gmina Chrzanów

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

ul. Kadetów 33
32-500 Balin
województwo małopolskie
powiat chrzanowski
gmina Chrzanów
ul. Kroczymiech /
32-500 Chrzanów
województwo małopolskie
powiat chrzanowski
gmina Chrzanów

Dodatkowe informacje

NIP: 6281487562
REGON: 852635380

Profil działalności:

 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z - Transport drogowy towarów
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 02-09-2002
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Chrzanów