Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MIZERA-RUDZKA MARTA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane TULLA-BUD

Przedsiębiorstwo TULLA-bud jest firmą rodzinną. Działalność związaną z budownictwem prowadzimy od 2007 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonawstwie obiektów o lekkich konstrukcjach stalowych, m.in. ekrany akustyczne, hale magazynowe, montaż konstrukcji stalowych, stalowe konstrukcje wsporcze wszelkiego typu, roboty ziemne, rozbiórki itp.

Oferty pracy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane TULLA-BUD

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Adres

ul. ks. Jana Gałeczki 38
41-500 Chorzów
województwo śląskie
powiat Chorzów
gmina Chorzów

Adres do doręczeń

ul. ks. Jana Gałeczki 38
41-500 Chorzów
województwo śląskie
powiat Chorzów
gmina Chorzów

Dodatkowe informacje

NIP: 6272498282
REGON: 240570562

Profil działalności:

 • 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
 • 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z - Tynkowanie
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 15-02-2007
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Chorzów