Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - UNIWERSYTET ROZWOJU SONIA MYCZKOWSKA

Uniwersytet Rozwoju

W Uniwersytecie Rozwoju chodzi o coś więcej niż tylko o naukę. Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz zasianie w nich ziarenka ciekawości, z którego wykiełkuje pasja do nauk ścisłych. Na tym oczywiście nie poprzestajemy! Doskonalimy umiejętności twórcze i artystyczne dzieci, dbając przy tym o ich sferę społeczną i emocjonalną.

Oferty pracy Uniwersytet Rozwoju

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

PRACOWNIK GOSPODARCZY
Zawód: sprzątaczka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Chorzów
Szczegóły
Zakres obowiązków
 • sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, sal warsztatowych, kawiarenki, toalet, zaplecza (mycie podłóg, stołów, okien, naczyń, odkurzanie, itp.),
 • dbałość o odzież roboczą, ochronną ( nastawianie prania, suszenie, prasowanie),
 • przygotowywanie sal poczęstunkowych – rozkładanie poczęstunku dla dzieci przy warsztatach urodzinowych,
 • utrzymywanie w czystości wszelkiego sprzętu a także pojazdów firmowych,
 • malowanie pomieszczeń, dokonywanie drobnych napraw i prac remontowych,
 • w okresie zimowym - odśnieżanie, posypywanie piaskiem/solą,
 • w okresie letnim – plewienie, koszenie.
Wymagania
 • dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • punktualność,
 • dyspozycyjność w niektóre soboty lub niedziele,
 • posiadanie aktualnej książeczki sanepidowskiej, bądź gotowość do jej wyrobienia,
 • doświadczenie w prostych pracach remontowych,
 • status bezrobotnego lub gotowość do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Adres

ul. Targowa 4
41-503 Chorzów
województwo śląskie
powiat Chorzów
gmina Chorzów

Adres do doręczeń

ul. Targowa 4
41-503 Chorzów
województwo śląskie
powiat Chorzów
gmina Chorzów

Dodatkowe informacje

NIP: 6342641567
REGON: 242819178

Profil działalności:

 • 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 58.11.Z - Wydawanie książek
 • 58.13.Z - Wydawanie gazet
 • 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.A - Nauka języków obcych
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Uprawnienia:

 • od 2016-06-24 do Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice)
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 03-01-2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej: Aktywny
Źródło: GUS, CEIDG

Pracodawcy z miasta Chorzów