Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - największa niepubliczna uczelnia w północnej Polsce! Najlepsze studia w Bydgoszczy, najlepsze kierunki!

Oferty pracy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

OPIEKUN/KA W DOMU DZIENNEGO POBYTU / BYDGOSZCZ

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Opiekun/Opiekunka umowa o pracę pełny etat
Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za: sprawowanie pieczy nad wsparciem przewidzianych dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu; prowadzenie dokumentacji podopiecznych; rozwiązywanie sytuacji problemowych; udzielanie ...
Bydgoszcz
21-09-2021

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SZKOLEŃ

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Doradca umowa o pracę pełny etat
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: organizowanie szkoleń dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych; spotkania z przedstawicielami placówek medycznych; prezentacje oferty edukacyjnej; prowadzenie dokumentacji ...
Chojnice
20-09-2021

TECHNIK SYMULACJI MEDYCZNEJ

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Technik umowa o pracę pełny etat
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  obsługę techniczną zajęć dydaktycznych, realizowanych w warunkach symulowanych, w tym obsługę trenażerów, symulatorów, oprogramowania i sprzętu audio-wideo; przygotowywanie sal ...
Toruń
13-09-2021

PRACOWNIK DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH / BYDGOSZCZ

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pracownik ds. administracji umowa o pracę pełny etat
Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za: bieżącą obsługę spraw studenckich; prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów; wprowadzanie danych w systemie informatycznym do obsługi studentów. ...
Bydgoszcz
07-09-2021

WYKŁADOWCA AKADEMICKI - DOKTOR JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nauczyciel umowa o pracę część etatu
Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta odpowiedzialna będzie za:  prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń) w zakresie nauczania języka angielskiego,  prowadzenie części zajęć przy użyciu aplikacji ...
Bydgoszcz
06-09-2021

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Nauczyciel umowa o pracę pełny etat
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: sprawowanie opieki nad dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualne;dostosowanie zajęć terapeutycznych i ćwiczeń ...
Bydgoszcz
31-08-2021

Archiwalne ogłoszenia

LOGOPEDA
Logopeda   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

LOGOPEDA

Miejsce pracy: Inowrocław

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie terapii logopedycznej powstałych wad oraz zaburzeń;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli;
 • prowadzenie grupowych zajęć logopedycznych wychodzących naprzeciw potrzebom językowym dzieci, pracę z dziećmi z niepełnosprawnościami;
 • konsultacje z rodzicami.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • ukończonych studiów wyższych w zakresie logopedii lub studiów wyższych i studiów pierwszego stopnia lub podyplomowych, w zakresie logopedii;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
FIZJOTERAPEUTA
Fizjoterapeuta   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko :

FIZJOTERAPEUTA 

Miejsce pracy: Inowrocław

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w oparciu o orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenia lekarskie ,  prowadzenie gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • wykształcenia wyższego o specjalności rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
WYKŁADOWCA AKADEMICKI - DOKTOR JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły

Katedra Lingwistyki Stosowanej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje osób na stanowisko: 

WYKŁADOWCA  AKADEMICKI - DOKTOR JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO

Miejsce pracy: Bydgoszcz 

Ilość wakatów: 2  

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie zajęć (wykładów i ćwiczeń) w zakresie nauczania języka angielskiego, 
 • prowadzenie części zajęć przy użyciu aplikacji MS Teams. 
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego – stopień doktora, 
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć w zakresie językoznawstwa angielskiego, 
 • umiejętności przekazywania wiedzy, 
 • wysokich zdolności interpersonalnych, 
 • umiejętności obsługi narzędzi internetowych do kształcenia zdalnego (oferujemy szkolenia w tym zakresie), 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły

Przedszkole Akademickie „Uniwersytet Dziecięcy” WSG poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • sprawowanie opieki nad dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualne;
 • dostosowanie zajęć terapeutycznych i ćwiczeń dydaktycznych do potrzeb uczestników;
 • prowadzenie indywidualnej rewalidacji na podstawie programów terapeutycznych oraz wprowadzanie dziecka w zajęcia grupowe, zabawy z dziećmi w grupie.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • dyplomu ukończenia przynajmniej studiów licencjackich z zakresu pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej lub pedagogiki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, pedagogiki opiekuńczej z przygotowaniem pedagogicznym;

 • dyplomu ukończenia studiów lub studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej lub oligofrenopedagogiki;

 • dokumentów potwierdzających ukończone kursy, warsztaty, szkolenia w zakresie terapii dziecka niepełnosprawnego.

NAUCZYCIEL RYTMIKI
Nauczyciel   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

NAUCZYCIEL RYTMIKI

Miejsce pracy: Inowrocław
Data rozpoczęcia pracy: 01 września 2021r.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie zajęć z rytmiki w formie i metodami dostosowanymi do wieku i potrzeb odbiorców;
 • akompaniowanie do zajęć umuzykalniających wg teorii Gordona.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • ukończonych studiów magisterskich na kierunku edukacja muzyczna w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nauczyciel   |  umowa zlecenie
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Miejsce: Inowrocław
Data rozpoczęcia: 01 września 2021r.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • realizacja zajęć z zakresu nauczania języka angielskiego;
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • ukończonych studiów wyższych kierunkowych/egzamin państwowy/certyfikat (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 12.03.2009r.);
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
OLIGOFRENOPEDAGOG
Pedagog specjalny   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

OLIGOFRENOPEDAGOG

Miejsce pracy: Inowrocław
Data rozpoczęcia pracy: 01 września 2021r.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • sprawowanie opieki nad dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, dostosowanie zajęć terapeutycznych i ćwiczeń dydaktycznych do potrzeb uczestników;
 •  prowadzenie indywidualnej terapii na podstawie programów terapeutycznych oraz wprowadzanie dziecka w zajęcia grupowe, zabawy z dziećmi w grupie.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • ukończonych studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
PSYCHOLOG
Psycholog   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

PSYCHOLOG

Miejsce pracy: Inowrocław
Data rozpoczęcia pracy: 01 września 2021r.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • diagnozowanie i obserwacja sytuacji wychowawczych w przedszkolu;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • wspieranie wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • osoba zatrudniona na stanowisku psychologa będzie pracować z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • ukończonych studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom;
 • przygotowania pedagogicznego;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
OPIEKUN/KA DZIECI W ŻŁOBKU
Opiekun/Opiekunka   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

OPIEUN/KA W ŻŁOBKU 

Miejsce pracy: Inowrocław
Data rozpoczęcia pracy: 01 września 2021r.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • sprawowanie kompleksowej opieki nad dziećmi do lat 3;
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i warunków harmonijnego rozwoju;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka;
 • dbanie o dobry kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • studiów lub studiów podyplomowych, których program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem np. : wychowanie przedszkolne, pedagogika małego dziecka, edukacja prorozwojowa, edukacja wczesnoszkolna i inne pokrewne kierunki;
 • lub/i wykształcenia średniego lub średniego branżowego i co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3 oraz odbytego 280 godzinnego szkolenia, z czego min. 80 godzin w formie zajęć praktycznych; 
 • lub/i kwalifikacji pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej;
 • kreatywności i sympatycznego usposobienia;
 • wysokiej kultury osobistej oraz empatycznego i cierpliwego podejścia do podopiecznych;
 • odpowiedzialności, zaangażowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy zespołowej;
 • niekaralności (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 • poszukujemy osoby niepalącej.
NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Przedszkolanka   |  umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uruchamia nowe placówki w Inowrocławiu : Przedszkole, Żłobek oraz Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w związku z tym poszukujemy wykwalifikowanej kadry, która wesprze działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.  Naszą misją  jest połączenie profesjonalnej opieki i edukacji z ciepłą rodzinną atmosferą oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, także tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

NAUCZYCIEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Miejsce pracy: Inowrocław
Data rozpoczęcia pracy: 01 września 2021r.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • sprawowanie opieki nad dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, dostosowanie zajęć terapeutycznych i ćwiczeń dydaktycznych do potrzeb uczestników;
 •  prowadzenie indywidualnej terapii na podstawie programów terapeutycznych oraz wprowadzanie dziecka w zajęcia grupowe, zabawy z dziećmi w grupie.
Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:  

 • dyplomu ukończenia przynajmniej studiów licencjackich z zakresu pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
85-229 Bydgoszcz
GARBARY, 2

Pracodawcy z miasta Bydgoszcz