Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Oferty pracy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

APLIKANT - STANOWISKO PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO W WYDZIA
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa o pracę
Inowrocław
Szczegóły
Zakres obowiązków
Uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, uczestniczenie w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, po zakończeniu kursu specjalistycznego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego II st., celem zdobycia kwalifikacji zawodowych Inspektora Transportu Drogowego.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
prawo jazdy kat B
Inne wymagania:
Ukończone 25 lat na dzień 09.08.2021 r.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
APLIKANT (NR 3472)
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
- uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
- w ramach praktyk uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w siedzibach podmiotów wykonujących przewozy drogowe oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
- na zakończenie kursu specjalistycznego składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia, celem zdobycia kwalifikacji zawodowych inspektora transportu drogowego.

Co oferujemy
- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
- Ciekawą i stabilną pracę w jednostce administracji publicznej;
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
- Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
- Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie;

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
- praca przy komputerze;
- praca w biurze i w terenie;
- praca z bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego;
- rozkład pracy zmianowy;
- prowadzenie uprzywilejowanych pojazdów osobowych oraz uprzywilejowanych pojazdów typu furgon;
- siedziba WITD w Bydgoszczy mieści się w pomieszczeniach na IV piętrze w budynku bez windy.

Wynagrodzenie minimalne + wysługa lat
Wymagania
Wykształcenia:
średnie ogólnokształcące, administracyjne
Uprawnienia:
prawo jazdy kat.B
Inne wymagania:
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie wykształcenie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym;
- prawo jazdy co najmniej kategorii B;
- posiadanie nienagannej opinii;
- ukończone 25 lat na dzień 09 sierpnia 2021 r.
- posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
- znajomość ustaw: ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
- umiejętność stosowania prawa w praktyce;
- prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
- prawo jazdy kategorii C lub A i C;
- posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego, bądź posiadanie: wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych, średniego wykształcenia technicznego lub wykształcenia średniego branżowego, o specjalnościach samochodowych;
- doświadczenie zawodowe w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) na stanowisku kontroli i napraw pojazdów;
- znajomość komunikatywna języka: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, na poziomie co najmniej A2.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
APLIKANT
Zawód: pracownik biurowy   |  Rodzaj: umowa o pracę
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
uczestniczenie w zajęciach teoretycznych i praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, w ramach praktyk uczestniczenie w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, na zakończenie kursu specjalistycznego złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, celem zdobycia kwalifikacji zawodowych inspektora transportu drogowego
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia:
Prawo jazdy kat. B
Inne wymagania:
konieczne wykształcenie średnie z maturą, prawo jazdy co najmniej kategorii B, ukończone 25 lat na dzień 09.08.2021 r., dobry stan zdrowia
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
85-039 Bydgoszcz
Hetmańska 28

Pracodawcy z miasta Bydgoszcz