Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Oferty pracy UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNYCH (NR 0184)

Zawód: analityk Rodzaj: praca tymczasowa
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
a) Prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków finansowania na inwestycje, w szczególności przyznawanych z Ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Narodowego Funduszu ...
od 3000 zł
UoP brutto/mies.
Bydgoszcz
21-01-2021
od 3000 zł
UoP brutto/mies.

SPECJALISTA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY (NR 0176)

Zawód: asystent zarządu Rodzaj: praca tymczasowa
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
1. Przygotowywanie analiz i materiałów na potrzeby kanclerza i jego zastępców. 2. Koordynacja spraw bieżących kanclerza i jego zastępców. 3. Obsługa administracyjno-organizacyjna kanclerza ...
od 3200 zł
UoP brutto/mies.
Bydgoszcz
20-01-2021
od 3200 zł
UoP brutto/mies.

KIEROWNIK DZIAŁU EWALUACJI I NAUKI (NR 0161)

Zawód: kierownik Rodzaj: umowa na okres próbny
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
Zakres zadań: a) koordynowanie i nadzorowanie pracy Działu Ewaluacji i Nauki, b) współpraca z Prorektorem ds. Nauki i Ewaluacji w zakresie zadań ...
od 3800 zł
UoP brutto/mies.
Bydgoszcz
19-01-2021
od 3800 zł
UoP brutto/mies.

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH (NR 3543)
Zawód: specjalista ds. finansów   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań:
a) prowadzenie bieżącej analizy możliwości pozyskiwania środków finansowania badań naukowych w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych.
b) rozpowszechnianie wśród pracowników uczelni należących do grupy uprawnionych wnioskodawców informacji o bieżących konkursach i prowadzonych naborach wniosków.
c) pomoc konsultacyjna zespołom projektowym w sporządzaniu wniosków:
- konsultacje indywidualne z wnioskodawcą,
- doradztwo w tworzeniu założeń projektu,
- weryfikacja formalna poprawności przygotowania wniosku,
- przygotowanie wybranych załączników do dokumentacji projektowej,
d) obsługa merytoryczna, formalna i ekonomiczna projektów badawczych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
e) prowadzenie rejestru wniosków i umów dot. prac naukowo-badawczych,
f) aktualizacja danych na stronie www uczelni w zakresie działalności działu,
g) przygotowanie sprawozdań i raportów na potrzeby Uczelni z zakresu realizowanych zadań,
h) przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, tworzenie oraz archiwizacja dokumentów dot. realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) zastępstwo pracownika Biura Obsługi Badań podczas jego nieobecności w zakresie obsługi bieżących spraw,
j) wykonywanie innych poleceń przełożonego nie wymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy działu.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
obsługa komputera MS OFFICE
Inne wymagania:
Kandydat winien spełniać następujące warunki:
a) wykształcenie wyższe,
b) praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu MS Excel i MS Word),
c) znajomość obsługi komputera, skanera, drukarki, xero,
d) umiejętność pracy w zespole, przy jednoczesnej samodzielnej realizacji zadań,
e) komunikatywność i kultura osobista,
f) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
g) umiejętność organizowania pracy własnej, wyznaczania priorytetów, zarządzania wieloma
zadaniami oraz dotrzymywania terminów,
h) znajomość źródeł finansowania badań naukowych,
i) kreatywność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
KIEROWNIK DZIAŁU EWALUACJI I NAUKI (NR 3542)
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
Zakres zadań:
a) koordynowanie i nadzorowanie pracy Działu Ewaluacji i Nauki,
b) współpraca z Prorektorem ds. Nauki i Ewaluacji w zakresie zadań realizowanych przez dział, a w szczególności przygotowanie projektów zarządzeń, pism okólnych i sprawozdań dotyczących
działalności badawczej oraz procesu ewaluacji jakości działalności naukowej,
c) monitoring działań związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze badawczym,
d) pełnienie obowiązków Głównego Administratora ZSI POL-on,
e) nadzór nad zgodnym z obowiązującymi przepisami obiegiem dokumentów (pism przychodzących, tworzonych w dziale, oraz wychodzących) ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem oraz
archiwizacją,
f) nadzór nad stroną internetową działu oraz koordynacja informacji przekazywanych do Biuletynu Informacji Publicznej UTP,
g) wykonywanie innych poleceń przełożonego nie wymienionych w zakresie czynności, a wchodzących w zakres pracy działu.
Wymagania
Wykształcenia:
wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia:
obsługa komputera MS Ofice
Inne wymagania:
Kandydat winien spełniać następujące warunki:
a) wykształcenie wyższe, kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
b) praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności programu MS Excel i MS Word),
c) znajomość obsługi komputera, skanera, drukarki, xero,
d) umiejętność pracy w zespole, kierowania nim, przy jednoczesnej samodzielnej realizacji zadań,
e) komunikatywność i kultura osobista,
f) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
g) umiejętność organizowania pracy własnej, wyznaczania priorytetów, zarządzania wieloma zadaniami oraz dotrzymywania terminów,
h) znajomość systemów komputerowych tj. POL-on,
i) kreatywność.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W WYMIARZE 1/2 ETATU (NR 2631)
Zawód: inspektor   |  Rodzaj: umowa na okres próbny
Bydgoszcz
Szczegóły
Zakres obowiązków
prowadzenie całokształtu spraw dot. ochrony przeciwpożarowej, sprawowamie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia i konserwacją urządzeń pożarowych,, prawidłowe wyznaczanie oznakowania i utrzymanie dróg ewakuacyjnych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż, przeprowadzanie kontroli w obiektach uczelni.

Oferujemy:
- kursy, szkolenia,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- możliwość awansu zawodowego.
Wymagania
Wykształcenia:
średnie zawodowe, brak
Uprawnienia:
obsługa pakietu MS OFFICE
Inne wymagania:
Oczekiwane wymagania od kandydata:
- wykształcenie średnie lub wyższe, aktualne uprawnienia inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej,
- przynajmniej dwuletni staż pracy, w tym roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- znajomość uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- umiejętność samodzielnej pracy zgodnie z ustalonymi zadaniami i priorytetami Uczelni,
- obsługa komputera w zakresie pakietu Office, internetu.

Oczekiwane predyspozycje:
Dokładność i sumienność w realizacji powierzonych zadań, zdyscyplinowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 Bydgoszcz
Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

Pracodawcy z miasta Bydgoszcz